top of page

C

C2C e-Commerce

คำนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ C2C ย่อมาจาก Customer to Customer กับคำว่า e-Commerce หมายถึง การซื้อขายระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่มซื้อขายหนังสือเก่า กลุ่มแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองในเฟซบุ๊ก หรืแฮชแท็กเฉพาะของแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่จะมีผู้เข้าไปประกาศขาย ประกาศขอซื้อไอเท็มสำหรับการสะสม เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่ทำให้ผู้ที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการ จึงได้รับความนิยมสูงเพราะผู้ซื้อกับผู้ขายติดต่อกันได้โดยตรง ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บวกเพิ่ม สามารถเปรียบเทียบราคา คุณภาพของสินค้าชนิดเดียวกันได้พร้อมกัน และขยายฐานธุรกิจได้อย่างกว้างขวางโดยไม่จำกัดแต่เพียงในประเทศเท่านั้น

CPC (Cost Per Click)

อัตราค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อการคลิก 1 ครั้ง โดยผู้ซื้อโฆษณาจะต้องจ่ายเงินเมื่อมีผู้คลิกบนพื้นที่แสดงผลโฆษณา จุดที่แสดงโฆษณาแล้วมีผู้มองเห็นมาก จะมีราคาสูงกว่าจุดอื่นๆ ซึ่งพื้นที่เล็ก หรือมักถูกมองข้ามไป

CPM (Cost Per Mille)

ต้นทุนต่อการแสดงผลหนึ่งพันครั้ง หรือ Cost per 1,000 Impressions เนื่องจากคำว่า mille ในภาษาละตินแปลว่า Thousand นั่นเอง โดยจะมีการตั้งราคาแตกต่างกันไปตามตำแหน่งโฆษณา โดยจะมีรายละเอียดที่ทำให้การวัดผลแม่นยำขึ้นอีก นั่นคือ eCPM (effective cost-per-thousand) การวัดผลจากจำนวนการคลิกและการมองเห็นที่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโฆษณา และ vCPM (viewable cost-per-thousand) ซึ่งไม่นับรวมผู้ชมที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณา

CTR (Click Through Rate)

เปอร์เซ็นต์ของการคลิกต่อจำนวนการมองเห็นโฆษณา เป็นการวัดผลอย่างหนึ่งของพื้นที่โฆษณา ว่าเมื่อมีผู้มองเห็นโฆษณาแล้วคลิกเพื่อเข้าถึงรายละเอียดมีมากน้อยเพียงใด เมื่อค่า CTR สูง แสดงว่าโฆษณาน่าดึงดูดใจ มีส่วนช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ประเมินการคิดค่า CPC ได้

Call-to-Action (CTA)

การกระตุ้นให้ลงมือทำ เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการทำการตลาดดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำในการสื่อสาร และการออกแบบ UI ที่ทำให้ผู้ใช้งานสนใจ เกิดความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์บางอย่าง เช่นกดซื้อสินค้า หรือทดลองใช้บริการตามจุดประสงค์ที่นักการตลาดดิจิทัลวางไว้ อาจมาในรูปแบบของปุ่มสำหรับคลิก ลิงก์ การยินยอมให้ข้อมูล หรือแม้แต่การกดชมวิดีโอ การออกแบบ CTA ให้ชัดเจน ใช้งานง่าย เข้าใจง่ายนั้นจำเป็นต้องใส่ใจทั้งประสบการณ์ผู้ใช้และคุณค่าที่ต้องการสื่อไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

Campaign-based marketing

การตลาดแบบเน้นแคมเปญ เป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาดดิจิทัลที่ยืดหยุ่น ปรับแก้ได้ง่าย โฟกัสเฉพาะกลุ่ม เหมาะสมกับช่วงเวลาปัจจุบันที่พฤติกรรมของลูกค้าและตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Campaign-based marketing ใช้ได้กับทั้งการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ แนะนำสินค้าใหม่ เพิ่มยอดขายให้สินค้าเดิม และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะ 1 สินค้า 1 บริการ มีได้มากกว่า 1 แคมเปญ จึงสอดคล้องกับแนวคิดแบบ Agile ที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ว่องไว วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม หากลองวิธีใดแล้วไม่เป็นไปตามเป้าก็สามารถปรับทิศทางใหม่ หรือแตกแคมเปญใหม่ออกมารับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เพิ่งค้นพบได้ทันที

Canonical URL

Canonical URL คือ วิธีการบอก Search Engine ให้รู้ว่า URL ที่อยู่ภายใต้ tag นี้คือหน้าหลักของเว็บไซต์ที่ต้องการให้ Google เข้ามาเก็บคะแนนเป็นหลัก (rel canonical) เพื่อป้องกันการ index ข้อมูลเว็บผิดหน้า และช่วยป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำ (Duplicate content) ของเว็บเรา กรณีที่เว็บของเรามีข้อมูลซ้ำหรือคล้ายกันหลายหน้า จึงส่งผลให้เว็บมีความน่าเชื่อถือในสายตาของ Google เพิ่มมากขึ้น
ควรใช้ Canonical Tags เมื่อใด

1. Duplicate content
2. Similar content
3. URL parameters

Cash Flow Statement

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
เป็นประเภทหนึ่งของงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ประกอบด้วยกระแสเงินไหลเข้า (Cash Inflows) และกระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) มักใช้เป็นปัจจัยที่นักลงทุนนำมาประเมินสภาพคล่องของกิจการ ประเมินความเสี่ยงของกิจการ

Cause-and-effect diagram

แผนภาพนี้เรียกอีกอย่างว่า ผังก้างปลา (Fish bone diagram) หรือ Ishikawa Diagram ตามชื่อของ Kaoru Ishikawa นักทฤษฎีองค์กรและศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้ซึ่งเริ่มนำผังนี้มาใช้ในปี ค.ศ. 1953 เป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือสาหรับระบุประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพและ จัดการตรวจสอบ

ChatGPT

คือ AI ChatBot ที่สามารถปลดล็อกโอกาส ทําให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ผู้ใช้งานต้องใช้อย่างระมัดระวัง

Check Sheet

ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นแบบฟอร์มสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้มองเห็นภาพของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมักมีการประยุกต์ใช้ ทั้งเพื่อ ใช้บันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำ และใช้ตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่

การใช้ใบตรวจสอบ จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ออกแบบให้เหมาะสมกับการแสดงผลในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มออนไลน์หรือในพื้นที่ทำงาน ใบตรวจสอบไม่จำเป็นต้องใช้แบบเดียว หรือแบบเดิมตลอดไป แต่สามารถปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้น แต่ควรตอบโจทย์การทำงานที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

Chief Human Resources Officer (CHRO)

ผู้บริหารงานฝ่ายบุคคล ดูแลทรัพยากรบุคคลในองค์กร ด้วยการวางแผนจัดการให้คนที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ พัฒนาทักษะของพนักงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจธรรมชาติของการทำงานในแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี บางแห่งอาจเรียกว่า Chief Personnel Officer หรือ Chief People Officer, Human Resources Director หรือ Vice President of Human Resources

Closed-Loop Marketing

กลยุทธ์การเก็บข้อมูลลูกค้า และใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการทำงาน นำมาวิเคราะห์เพื่อใช้งานสำหรับวางแผนการขายและการตลาด เพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่ตรงใจ จับจุดความต้องการของลูกค้าได้อย่างละเอียดแม่นยำ เพื่อให้ขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น แล้วเก็บข้อมูลมาใช้สื่อสารได้ดีขึ้น วนเวียนเช่นนี้ต่อไปไม่รู้จบ

Content Offer

กลยุทธ์การใช้สิ่งที่น่าสนใจ มีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาหนทางเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้า เช่นการให้ทดลองใช้โปรแกรมช่วงระยะเวลาหนึ่ง การแจกสติ๊กเกอร์ LINE แลกกับการเพิ่มเป็นเพื่อน เพื่อหาหนทางเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นแล้วจึงตามมาด้วยการยื่นข้อเสนอที่ดึงดูดใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

Content marketing

คือหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุดในยุคสมัยแห่งการตลาดดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการสร้างและส่งต่อเนื้อหาที่มีคุณค่า (valuable) มีความเชื่อมโยง (relevant) และต่อเนื่อง (consistent) ให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า และมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และนำไปสู่การซื้อขายสินค้าหรือบริการ

Conversion Path

ลำดับขั้นตอนที่กลุ่มเป้าหมายจะพบเจอก่อนที่จะกลายเป็นลูกค้า HubSpot อธิบายไว้ว่า Conversion Path ประกอบด้วย 5 ปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ คือ เนื้อหาที่มีคุณค่า Call-To-Action ที่น่าสนใจ หน้าแรกที่พบเมื่อคลิกลิงก์ แบบฟอร์ม และหน้าส่งท้าย

Conversion Rate

การกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณา อาจเป็นได้ทั้งการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน การยินยอมให้ข้อมูล การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฯลฯ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เพราะหลายครั้งหลายหนที่ยอดวิวหนังโฆษณาออนไลน์สูงหลักล้าน หรือยอดการแชร์หลักหมื่น กลับไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นยอดขายจริง Conversion Rate จึงมีส่วนช่วยประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือที่เลือกใช้และประสิทธิผลของการทำการตลาดดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

Cost-Per-Impression (CPI)

ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนครั้งที่มีการมองเห็นโฆษณา หลายแคมเปญใช้พื้นที่สื่อหลากหลายช่องทาง มักแสดงผลในรูปแบบของ Cost per Mille หรือ Cost per 1,000 Impressions เป็นอัตราราคาที่ผู้ซื้อโฆษณาตกลงที่จะจ่ายเงินต่อการมองเห็นโฆษณาทุก 1,000 ครั้ง ไม่ว่าจะคลิกดูโฆษณาหรือไม่ก็ตาม เป็นหนึ่งในวิธีการประเมินผล ROI ของการทำแคมเปญโฆษณาออนไลน์

Creative Marketing

นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ มีหน้าที่คิดค้นหาวิธีการนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ทดสอบไอเดียกับกลุ่มเป้าหมาย ค้นคว้าข้อมูลทางการตลาดเพื่อมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างแคมเปญ นำเทคนิคด้านศิลปะ การออกแบบประสบการณ์มาใช้เพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้ที่มากขึ้น นอกจากความรู้ความเข้าใจด้านการขายและการตลาดแล้ว หากมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ เทรนด์ฮิตที่คนในสังคกำลังสนใจ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ หรือศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับการตลาด แต่จะช่วยให้การคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เกิดตามมาได้อีกไม่รู้จบ

Customer Lifetime Value (CLV)

คุณค่าของลูกค้าตลอดช่วงชีวิต คือการวัดผลกำไรที่ได้จากการใช้จ่ายของลูกค้าตลอดความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า นับตั้งแต่ช่วงที่เริ่มซื้อสินค้าชิ้นแรกหรือใช้บริการครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย มีความสำคัญต่อการตัดสินใจวางแผน การประเมินงบการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้นานขึ้น ประมาณการยอดขายหรือกำไรล่วงหน้าได้ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การดูแลช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

bottom of page