top of page

Conversion Rate

การกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณา อาจเป็นได้ทั้งการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน การยินยอมให้ข้อมูล การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฯลฯ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เพราะหลายครั้งหลายหนที่ยอดวิวหนังโฆษณาออนไลน์สูงหลักล้าน หรือยอดการแชร์หลักหมื่น กลับไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นยอดขายจริง Conversion Rate จึงมีส่วนช่วยประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือที่เลือกใช้และประสิทธิผลของการทำการตลาดดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

bottom of page