top of page

Campaign-based marketing

การตลาดแบบเน้นแคมเปญ เป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาดดิจิทัลที่ยืดหยุ่น ปรับแก้ได้ง่าย โฟกัสเฉพาะกลุ่ม เหมาะสมกับช่วงเวลาปัจจุบันที่พฤติกรรมของลูกค้าและตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Campaign-based marketing ใช้ได้กับทั้งการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ แนะนำสินค้าใหม่ เพิ่มยอดขายให้สินค้าเดิม และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะ 1 สินค้า 1 บริการ มีได้มากกว่า 1 แคมเปญ จึงสอดคล้องกับแนวคิดแบบ Agile ที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ว่องไว วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม หากลองวิธีใดแล้วไม่เป็นไปตามเป้าก็สามารถปรับทิศทางใหม่ หรือแตกแคมเปญใหม่ออกมารับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เพิ่งค้นพบได้ทันที

bottom of page