top of page

Mini MBA หลักสูตร Digital Marketing Management รุ่น 7 เรียนอะไรกันบ้าง ทำไมจึงน่าสนใจ

Updated: Jun 29, 2023


Mini MBA Digital Marketing Management NEO ACADEMY

ในหลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัลรุ่นล่าสุดนี้เป็นการเรียนแบบไฮบริด โดยผสมผสานการเรียนแบบ onsite 18 ชั่วโมง และ online อีก 18 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมดหกโมดูล เป็นการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาร้อยเรียงกันไปทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจการตลาดดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน


Module 1

ในโมดูลแรกจะเป็นหัวข้อเรื่อง Principle of Digital Marketing เป็นการเรียนรู้หลักพื้นฐานในการทำการตลาดดิจิทัลซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานก่อนว่า ก่อนจะไปเริ่มทำการตลาดดิจิทัลนั้นเราควรจะต้องเข้าใจองค์ประกอบอะไรบ้าง แล้วก็ไปเรียนรู้ Digital Marketing Canvas ที่มีเฉพาะในหลักสูตรนี้เลย รวมทั้งต้องเข้าใจ Marketing Positioning และ Goal Defining ด้วย รู้จักธุรกิจของเราให้ดีก่อนว่าเรามีตำแหน่งทางการตลาดอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการระบุเป้าหมายยังไงให้เหมาะสมกับธุรกิจให้ดีก่อนที่จะไปเริ่มทำการตลาดดิจิทัลต่อไป


Module 2

ในโมดูลที่สองก็จะเรียนรู้เรื่องของ Digital Marketing Media และ MarTech เข้าใจเรื่องของสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการทำการตลาดดิจิทัล รวมทั้งเครื่องมือ Martech ที่เหมาะสมในการทำการตลาดดิจิทัลในยุคปัจจุบันด้วย โดยเริ่มจากการเข้าใจในเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับการทำการตลาด รู้จักสื่อทุกประเภทที่มีให้ใช้ในการทำการตลาดดิจิทัล รวมทั้งเข้าใจว่าเครื่องมือ Martech ที่มีให้ใช้ในปัจจุบันมีกี่หมวดหมู่ กี่ประเภท และมีอะไรบ้างที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจของคุณ


Module 3

ในโมดูลที่สามก็จะว่าด้วยเรื่องของ Paid Media Management หรือการบริหารจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ สอนให้คุณเข้าใจในเรื่องของการทำโฆษณาออนไลน์ วางแผนตั้งแต่การใช้โฆษณาออนไลน์อย่างไรให้เหมาะสมในแพลตฟอร์มต่างๆ หลังจากนั้น ก็พาคุณไปเข้าใจการบูรณาการใช้แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ต่างๆ ร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งปัจจุบันนี้มีการทำ Marketing Automation หรือการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ ที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำโฆษณาออนไลน์ได้แล้ว นอกจากนี้ ในเรื่องของ Paid Media เราจะไม่ได้มีสอนแค่เรื่องของการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เท่านั้น แต่จะมีเรื่องการใช้เงินในการทำ Influencer Marketing ที่ได้ผลดีในยุคนี้ด้วย


Module 4

โมดูลที่สี่ก็จะเป็นเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของ Content Marketing Strategy หรือเข้าใจกลยุทธ์ในการทำการตลาดด้วยคอนเทนต์นั่นเอง โมดูลนี้จะพาผู้เรียนให้เข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อทำให้การตลาดประสบความสำเร็จ เข้าใจหลักการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งมีกรณีศึกษาที่ดีที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องของการทำคอนเทนท์ได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น


Module 5

ในโมดูลที่ห้าจะว่าด้วยเรื่องของ Data Marketing Strategy ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการทำการตลาดด้วย Data หรือข้อมูล หากเรามีข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จากการทำการตลาด ทั้งภายในและภายนอก เราจะมาบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร เพื่อที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของเรา โมดูลนี้ก็จะให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องของการเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล และการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดต่อไป


Module 6

โมดูลสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Future of Digital Marketing หรือมาเรียนรู้การตลาดดิจิทัลในโลกอนาคตกัน ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI การใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างเช่น CHATGPT หรือ Midjourney เราจะมาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดดิจิทัลในยุคปัจจุบันได้อย่างไร โดยจะมีการทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ในคลาส เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกันทำไปด้วยกันจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพาไปดูเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นการคาดการณ์ด้วยหลักการว่า อนาคตต่อไปสองสามปีข้างหน้านี้ การตลาดดิจิทัลที่มองไว้ควรจะไปในทิศทางไหนดี ก็จะทำให้คุณสามารถพยากรณ์แนวทางในการทำการตลาดดิจิทัลให้เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณต่อไปได้อย่างดีนอกจากเนื้อหาการเรียนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ในหลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัลรุ่นล่าสุดนี้ เรายังคงมีเวิร์คชอปหรือโปรเจ็คให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำงานร่วมกัน เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ต่อไปให้ได้อย่างดีที่สุดด้วย รวมทั้งในวันสุดท้ายของหลักสูตรก็จะมีการนำเสนอโปรเจ็คของแต่ละกลุ่มแล้วก็จะมี commentator ไปร่วมให้คำปรึกษาและก็ชี้แนะแนวทางต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนด้วย


พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนในหลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล รับฟรี หลักสูตรออนไลน์ แนวทางการสร้าง Brand Book ซึ่งจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่คุณจะได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็จะต่อยอดการให้การเรียน Digital Marketing หรือเรื่องของการตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะเรื่องของ Branding กับ Marketing เป็นเรื่องที่คู่กัน ถ้าทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้ ก็จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้อย่างดีมากเลย
2,034 views0 comments

Yorumlar


bottom of page