top of page

สรุปหนังสือ 50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ ภายใน 3 นาที

Updated: Nov 19, 2023


เมื่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การทำการตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน และการตลาดที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


เขียนโดยจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์


นายกสมาคมมาร์เทค แอสโซซิเอชั่น


ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend 2022 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการตลาดให้บริษัทชั้นนำ ประสบการณ์ในด้านการตลาดดิจิทัล ในภาคเอกชน มากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะในการสร้างแบรนด์และแคมเปญ มีความรู้และเข้าใจทั้งในด้านการจัดการ Infrastructure และ Modern Cloud เช่น CRM และ Marketing Automation, Advertising Technology และเครื่องมือ Business Intelligence Tools


Marketing Framework คือกรอบการตลาด แนวคิด ปรัชญาหรือชุดความคิด ที่เป็นดั่งเข็มทิศในโลกแห่งธุรกิจที่ช่วยให้การทำธุรกิจมีทิศทางในการทำการตลาดอย่างถูกต้องและถูกทาง ทำให้เกิดรายได้และผลกำไร เมื่อธุรกิจมีทิศทาง กลุ่มลูกค้าก็จะจงรักภักดีและซื้อสินค้าของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า


เฟรมเวิร์คแต่ละประเภทล้วนมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกัน การเรียกใช้เฟรมเวิร์คที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจวางแผนและดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากขึ้น

โดย Marketing Framework ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบในลักษณะของภาพและแบบอย่าง (Model)โดยที่นิยมมีดังนี้

 • Overlap Visual

 • Collective Action

 • Matrix

 • Ring Network

 • Concentric Circle


การตลาด คือ การนำสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดเพื่อให้เกิดการรับรู้ ครอบคลุมไปจนถึงในด้านการวางกลยุทธ์ บริหารตารางงาน การเลือกใช้เครื่องมือ และการเก็บข้อมูล เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 รูปแบบคือ

 • แยกตามช่องทางการตลาด (Marketing Channels)

 • แยกตามกรวยการตลาด (Marketing Funnels)

 • แยกตามจุดประสงค์การทำการตลาด (Objectives)

  • Grouping

  • Structures

  • Flows

  • Metaphors


วันนี้ NEO Academy จึงขอยกเฟรมเวิร์คทั้ง 50 ประเภทมาแบ่งแยกหมวดหมู่ออกเป็นทั้งหมด 8 หมวดตามลำดับตัวอักษรเพื่อง่ายแก่การเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธี


 1. Branding Frameworks

 2. Business Frameworks

 3. CRM Frameworks

 4. Digital Marketing Frameworks

 5. Marketing Channels Frameworks

 6. Marketing Frameworks

 7. Product Strategy Frameworks

 8. Technology & Data Frameworks

โดยการจะใช้ให้ได้ผลดีนั้นจำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและต้องเข้าใจข้อดี รวมไปถึงประโยชน์ของแต่ละเฟรมเวิร์คที่จะพาไปสู่เป้าหมาย

1. Branding Frameworks ปั้นแบรนด์ให้ติดหูคนทั่วไป

สร้างความรับรู้และการจดจำแบรนด์เพื่อให้แบรนด์เข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกค้า

 • Brand Essence Framework - เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นทุกประเภท โดยเน้นการสร้างตราสินค้า เพราะคือการสร้างจิตวิญญาณและเป็น DNA ของธุรกิจที่ถูกถ่ายทอดสู่ลูกค้าของคุณผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทางและสื่อในรูปแบบต่างๆ ด้วยการหาแก่นของแบรนด์ทั้ง 8 มุมมองให้เจอโดยรูปแบบวงล้อ

  • วงใน (4 ตัว)

   • Target Audience

   • Emotional Characteristics

   • Rational Characteristics

   • Identity and Communication

  • วงนอก (8 ตัว)

   • Brand Attributes

   • Brand Benefits

   • Brand Personality

   • Brand Positioning

   • Brand Vision & Objective

   • Name & Symbols

   • Value Proposition

   • Organizational Culture

 • Brand Key Framework - เหมาะสำหรับธุรกิจที่สร้างแบรนด์ โดยเน้นวิเคราะห์องค์ประกอบรอบด้าน ที่ช่วยวางแผนให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การระบุกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการพัฒนาข้อความ ตำแหน่งในการแข่งขัน และอื่นๆ การมีกรอบการทำงานนี้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างสรรค์และสื่อสารประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างเป้นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกจุดสัมผัส ผ่านรูปแบบรูกุญแจมีทั้งหมด 9 ขั้นตอนดังนี้

  1. Root Strength

  2. Competitive Environment

  3. Target

  4. Insight

  5. Benefits

  6. Discriminator

  7. Reasons To Believe

  8. Values, Beliefs, Personality

  9. Essence


ภาพโดย The Ignition Framework

 • Brand Canvas Framework - เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังออกแบบวิธีสื่อสารแบรนด์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นการดัดแปลง Business Model Canvas (BMC) ที่พัฒนาโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการกำหนดและสื่อสารแนวคิดของแบรนด์ ผ่านการกรอกข้อมูลแต่ละส่วนลงตามช่องที่แบ่งเอาไว้ 14 ช่องแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักคือ

  • Story

   • Name

   • Positioning statement

   • Promise

   • Personality

   • Personas

   • Storyboard

  • Symbol

   • Logo

   • Color Palette

   • Typography

   • Imagery

  • Strategy

   • Awareness

   • Sale

   • Delivery

   • Post-Delivery or Use

ภาพโดย Lemonlight

 • Element of Video Marketing Framework - เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการถ่ายทอดแบรนด์ผ่านวิดีโอ ร้อยเรื่องราว เล่าเรื่องเพื่อสร้างภาพจำผ่านวิดีโอ โดยมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญผ่านวงกลม 4 วงที่ซ้อนทับกัน

  • Characters

  • Conflict

  • Quest

  • Resolution

รู้จักการใช้เครื่องมือและหลักการสร้างแบรนด์กับ Mini MBA หลักสูตร Branding & Communication Management


2. Business Frameworks วางหมุดหมายธุรกิจชัดเจน ช่วยเสริมกลยุทธ์

 • 4Ps Marketing Mix

  • Product

  • Price

  • Place

  • Promotion

 • 7Ps Marketing Mix - เพิ่มเสริมมาจาก 4P เพื่อให้ส่วนผสมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  • People

  • Process

  • Physical Evidence

 • BMC (Business Model Canvas) - หลักการสร้างแผนธุรกิจและวิเคราะห์โมเดลทางธุรกิจสามารถใช้ได้ตั้งแต่บริษัท Startup ที่พึ่งก่อตั้งไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ผ่าน 9 ช่อง

  • Customer Segments

  • Value Propositions

  • Channels

  • Customer relationships

  • Revenue Streams

  • Key Resources

  • Key Activities

  • Key Partners

  • Cost Structure

 • Digital Transformation Action Fields - องค์กรปรับตัวได้ผ่านการใช้ 6 ขั้นตอนตามนี้

  • Strategy

  • Organization

  • Culture

  • Technology

  • Customer

  • People

 • Revenue Model Frameworks - ช่องทางในการสร้างรายได้ให้ธุรกิจ ผ่าน 5 คำถามที่ต้องตอบให้ได้ว่า

  • Who pays?

  • What is paid?

  • What is paid for?

  • How is payment made?

  • How much is paid?

 • The Value Proposition Canvas - คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า VPC คือเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการของคุณให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าให้ได้ตรงจุด เพื่อสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งผ่าน 1 วงกลม 1 สี่เหลี่ยม

  • Customer Segment (วงกลม)

   • Customer Jobs

   • Gains

   • Pains

  • Value Proposition (สี่เหลี่ยม)

   • Products & Services

   • Gain Creators

   • Pain Relievers

รู้จักการใช้เครื่องมือและหลักการสร้างแบรนด์กับ Mini MBA หลักสูตร Business Management in Digital Era


3. CRM Frameworks

 • Account-based Marketing - ABM คือกลยุทธ์การตลาดรูปแบบหนึ่งที่เจาะจงลูกค้าเป็นราย Account (เช่นเป็นบริษัท องค์กร หรือหน่วยงาน) และเจาะจงการทำการตลาดเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องที่สุดและมีมูลค่าสูง

  • Identify High-Value Target

  • Gather Lead Insights

  • Stakeholder Mapping

  • Sales & Marketing Collaboration

  • Personalization & Tailor Made

  • Technology slack

 • CRM Sales Pipeline

 • Customer Service

 • Demand Waterfall

 • Loyalty Program


4. Digital Marketing Frameworks

+ 7'D's of Managing Digital Marketing

+ A10 Marketing

+ HBR Marketing Strategy

+ M3 The Modern

+ Marketing Tactics Layers

+ RACE Model

+ SOSTAC Marketing


5. Marketing Channels Frameworks สื่อสารตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

+ AIDA Model

+ Affiliate

+ Content Marketing Matrix

+ Digital Advertising

+ Inbound

+ Influencer Marketing Flywheel

+ Mobile App Marketing

+ PESO

+ SEO Framework

+ Social Media Strategy

+ User-Generated Content


6. Marketing Frameworks ช่วยธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืนและราบรื่น

+ Ansoff Matrix

+ BCG Matrix Model

+ Mosaic B2B Market Research Framework

+ PESTEL Analysis

+ Porter's Five Forces

+ The Pragmatic Framework


7. Product Strategy Frameworks ทำสินค้าให้คนอยากซื้อซ้ำ

+ 1 Page Product Strategy Framework

+ Customer Development Framework

+ Design Thinking Framework

+ General Integrated Product Development Process Model

+ The Innovation Idea Funnel


8. Technology & Data Frameworks อัปยอดขายด้วยดาต้า

+ Customer Data Platform (CDP) Framework

+ Customer Lifetime Value Framework

+ Data Visualization Canvas

+ Marketing Mix & Data Management Framework

+ Marketing Technology Selection Framework

+ Social Listening Framework
100,219 views0 comments

Comments


bottom of page