top of page

MarTech

Digital Marketing

MarTech เป็นคำเรียกสั้น ๆ ที่มาจากคำว่า “Marketing Technology” ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือช่วยทำให้กิจกรรมทางการตลาดง่ายขึ้น คุ้มค่ายิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น


จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Marketing Tech Thailand อธิบายไว้ว่า MarTech มักปรากฏในรูปแบบ Software as a service ทำงานผ่านระบบคลาวด์ ออกแบบมาให้พร้อมใช้งานได้ทันที รองรับการตลาดดิจิทัลได้แทบทุกประเภท ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่โฆษณา วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา การรวบรวม จัดการข้อมูลของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ละเอียดยิ่งขึ้น การแปลงตัวเลขสถิติต่าง ๆ ให้เป็นแผนภูมิที่เข้าใจง่าย เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน โปรแกรมที่ช่วยให้การทำเนื้อหาสำหรับโฆษณาสะดวกขึ้น ปลั๊กอินที่ดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาใช้คำนวณผลลัพธ์ทางการตลาด ฯลฯ


จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย A. Guttmann นักวิจัยด้านการตลาดและโฆษณา พบว่าในปี 2020 มี MarTech ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 8,000 ผลิตภัณฑ์ ส่วนในประเทศไทยนั้น มี MarTech ราว 30 บริษัท

bottom of page