top of page

แนะนำผู้สอนในหลักสูตร Mini MBA - Digital Marketing Management
ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

อาจารย์ประจำผู้สอนด้านนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นักออกแบบ วิทยากร และนักธุรกิจมากประสบการณ์ เจ้าของ VARAVELA Garden Hall สถานที่จัดงานแต่งงานและอีเวนท์ชื่อดัง รวมทั้งวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้สอนใน NEO Academy การศึกษารูปแบบใหม่เพื่อโลกใหม่ยุคดิจิทัล

คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด กูรูการตลาดดิจิทัลที่เคยบริหารงานการตลาดในบริษัทโทรคมนาคมและเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดให้กับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 50 แบรนด์ คอลัมน์นิสต์นิตยสาร a day และเจ้าของบล็อก nuttaputch.com บล็อกการตลาดและการพัฒนาตัวเองที่มีผู้ติดตามกว่า 370,000 คน รวมทั้งเป็นผู้แต่งหนังสือ “Content Marketing – เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง”คุณวริศา ศรีเจริญ

Chief Marketing Officer ปันโปร


นักการตลาดที่มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ ทำให้เข้าใจInsightในหลากหลายด้าน และมีความเชี่ยวชาญด้าน Content ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค อดีตผู้ร่วมก่อตั้งและริเริ่มไอเดีย Co-Founder และ CMO ของ QueQ เทคโนโลยีแก้ปัญหาการรอคิว ปัจจุบันเป็น CMO ของปันโปร Online Community ที่รวบรวมโปรโมชั่นออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 4 ล้านคน
คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

กรรมการผู้จัดการ Infotech Maker Co., Ltd.

ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล และวิทยากรบรรยาย และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ใหกับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน เจ้าของธุรกิจ SME มานับร้อยแห่งทั่วประเทศไทยคุณณัฐพล ม่วงทำ


นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.2 แสนคน ผู้เขียนหนังสือการตลาดแบบรู้ใจ (Personalized Marketing) และ การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า (Data-Driven Marketing)


ธนิสรา เรืองเดช

Co-Founder, Punch Up; ELECT


ผู้ร่วมก่อตั้งสื่อข้อมูลและ Civic Tech เพื่อขับเคลื่อนการเมืองและการเลือกตั้งไทย รวมถึงอยู่เบื้องหลังของคอนเทนท์ที่สื่อสารด้านประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมายโดยมีความเชื่อว่าการหยิบจับข้อมูลมาออกแบบวิธีการเล่าให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจจะช่วยทำให้เกิดบทสนทนาที่สร้างสรรค์ในสังคมได้จึงร่วมมือกันทดลองสร้างวิธีการสื่อสารแบบใหม่ๆ จากส่วนผสมของ data + design + story

อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารและนักเขียน สำนักคอนเทนต์ออนไลน์ The MATTER จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐพงษ์ อินทร์โพธิ์

Marketing Director, MONIX Co., Ltd.


นักการตลาดผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในด้านการตลาดดิจิทัล และเทคโนโลยีการตลาด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Marketing Director บริษัท MONIX Co., Ltd. ฟินเทคสตาร์ทอัปร่วมทุนน้องใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)


คุณอภิชิต รุ่งจิราภิรัตน์

Product Owner at SCB 10X

อดีตตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Specialist) หน่วยงาน SCB 10X ของ SCB ปัจจุบันทำตำแหน่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner) ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน PartyHaan ที่บริษัท SCB 10X และเป็นผู้ถือใบอนุญาต (License Holder) ของงาน TEDxCharoenkrung


#NEOBYCMMU #MiniMBA ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.neobycmmu.com/digital-marketing-mangement


453 views0 comments

Comments


bottom of page