top of page

ปี 2023 สร้างแบรนด์อย่างไร...ให้ครองใจลูกค้า

Updated: Jul 24, 2023


ปัจจุบันมีแบรนด์เกิดขึ้นใหม่มากมาย และการแข่งขันด้านการตลาดก็ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ วันนี้มาลองดูกันว่าจะทำอย่างไรให้แบรนด์ยังคงสามารถครองใจลูกค้าอยู่ได้ผ่าน 5 ข้อดังนี้


BRAND BOOK

เริ่มต้นด้วยการเข้าใจภาพรวมและวางแนวทางที่จะถ่ายทอด BRAND IDENTITY ผ่านเล่มคู่มือที่มีข้อมูลทั้งหมดของอัตลักษณ์แบรนด์นั้นๆ ประกอบด้วย 9 ข้อดังนี้

 1. Brand Core

 2. Brand Vision

 3. Brand Value

 4. Target Audience

 5. Market Analysis

 6. Awareness Goal

 7. Brand Personality

 8. Brand Voice/Tone

 9. Brand Tagline


BRAND CONTENT

หลังจากนั้นต่อด้วยเทคนิคด้านการตลาดในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาหรือ Content แบบต่างๆ เข้ากับตัวแบรนด์ เพื่อสร้างให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

 • Service Content คือ Content ที่ให้ประโยชน์โดยทั่วไป

 • Explain Content คือ Content แนวให้ความรู้

 • Feature Content คือ Content แนวให้แรงบันดาลใจ

 • Challenge Content คือ Content แนวให้ความบันเทิง


อ่านเพิ่ม ถึงประโยชน์ของ Brand Content ที่อธิบายโดยอจ. ป็อป (ปรีดี นุกุลสมปรารถนา) หนึ่งในผู้สอน Mini MBA: Branding and Communication


โดยคอนเทนต์ที่ดีต้องเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและคุณค่าของแบรนด์ที่จะทําให้ลูกค้าอิน โดยสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ เช่น การวางกรอบการเล่าเรื่องอย่างเชื่อมโยง มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ อธิบายเหตุผลว่าทำไมแบรนด์จึงถูกสร้างขึ้นมา ไปจนถึงข้อคิดจากความล้มเหลวในอดีตที่ทำให้แบรนด์สามารถยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ ประกอบไปด้วย

 • Purpose

 • Passion

 • Mission

 • Vision


COMMERCIAL DESIGN

หลังจากนั้นนำเนื้อหาที่ได้มาดีไซน์เป็นรูปแบบสื่อต่างๆ ของแบรนด์ที่เป็นมากกว่าแค่ตัวหนังสือ (Text) เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและใช้ในการสื่อสาร ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า

 • สื่อออนไลน์

 • สิ่งพิมพ์

 • การประชาสัมพันธ์

 • งานโฆษณา

  • โปสเตอร์

  • แผนภูมิ

  • รูปเล่มหนังสือ

  • ภาพปก

  • ภาพประกอบเรื่อง

  • การ์ตูน

  • Mascot

  • ตัวอักษร

  • เครื่องหมายการค้า

  • สัญลักษณ์

  • งานกราฟิค


CORPORATE IDENTITY (CI)

โดยรูปแบบของการสื่อสารที่ส่งออกไปถึงลูกค้าต้องสื่อถึงตัวตนของธุรกิจที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ที่ลูกค้าจะจดจําได้ว่าคือแบรนด์นั้นๆ ป้องกันการสับสนกับแบรนด์อื่นที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • โลโก้

 • สี

 • Tagline

 • ฟอนต์

 

หากสามารถสร้างให้แบรนด์มีครบทุกข้อตามที่ได้ยกตัวอย่างไป ก็จะช่วยให้ Branding นั้นโดดเด่น ทันสมัย และได้ใจลูกค้า ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทางการตลาด


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Branding & Communication ได้ที่13 views0 comments

Comments


bottom of page