top of page

ทัศนศึกษาดูงาน ณ. Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ

Updated: Aug 27, 2020

ผู้เรียนในหลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน เข้าเยี่ยมชม Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ The Senizens ศูนย์​เวชศาสตร์​ฟื้นฟู เพื่อเรียนรู้หลักการพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

#NEOBYCMMU #ทัศนศึกษาดูงาน

90 views0 comments

Comentários


bottom of page