top of page
Longevity Cover-02.png
Cover Course Syllabus-02.png

Executive Program: Business Opportunities Creation in Longevity Society #4
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครปีละ 1 รุ่น (รับจำนวนจำกัด)

ทุกวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00- 16.00น. 

โรงเเรม หรือ สถานที่จัดประชุมในกรุงเทพมหานคร

รับประกาศนียบัตรจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล​

โปรโมชั่น Early Bird รับส่วนลดทันที 10,000 บาท (สำหรับ 15 ท่านแรกเท่านั้น)
และพิเศษ! สำหรับ 10 คนแรก รับเพิ่ม Cash Back 5,000 บาท

ขณะนี้รุ่นที่ 4 ได้ปิดรับสมัครและดำเนินการเรียน

หากท่านสนใจสมัครรุ่นที่ 5 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลเมื่อหลักสูตรเปิดรับสมัคร 

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

Untitled-1-02.png

New Business

Opportunities

เห็นหลากหลาย
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ในสังคมอายุยืน

Untitled-1-03.png

Business Matching

& Networking

สร้างเครือข่ายระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นและต่อยอดสู่
การทำธุรกิจจริงร่วมกัน

Untitled-1-04.png

Customer Insight

from Experts

เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้าสูงวัย
จากผู้เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรม 

Untitled-1-05.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผสมผสานความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

cmmulogo-01.png
11036667_770324953065366_658732921945690
LOGO NEO 2022-02.png
SCG Building _ Living care consulting logo-01.png
riverine logo.png
download.png
23120208_2104617952885517_47765977868227
Class-28.jpg

เกี่ยวกับหลักสูตร

จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นว่าประชากรไทยและประชากรโลกนั้นล้วนมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ขณะที่การเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ ยังช่วยให้พฤติกรรมของผู้บริโภคสูงอายุยุคใหม่มีความอ่อนกว่าวัยจริงเป็นอย่างมาก มีความได้เปรียบ

ด้านเวลาในชีวิตที่ยาวนานขึ้นและกำลังซื้อมากขึ้น กลายเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่

ที่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจ จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นำมาสู่ความท้าทายว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนัก เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อโอกาสต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 4  จึงได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อช่วยสร้างเสริมองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ของการสร้างโอกาสทางธุรกิจใน 6 ด้าน ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่อยู่อาศัย เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยว ธุรกิจชะลอวัยและการดูแลผู้สูงวัย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่จากการเกิดขึ้นของสังคมอายุยืน
   

 • นักพัฒนาสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ต้องการต่อยอดในธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
   

 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

Course Introduction

แนะนำหลักสูตร Business Opportunities Creation in Longevity Society #4

เรียนสดในชั้นเรียน 8 สัปดาห์ 
เจาะลึกการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

Module-01-01.png

ครบทั้งองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในสังคมอายุยืน
และหลักการบริหารสำคัญสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

adorable-senior-couple-video-conferencin

INTRODUCTION
The Birth of Longevity Society  
กำเนิดโลกสังคมอายุยืน

ก้าวเข้าสู่โลกของสังคมอายุยืน ยุค Perennials ทำความรู้จักลักษณะและพฤติกรรมของประชากรสูงวัยยุคใหม่ที่อายุใจน้อยกว่าอายุจริง ออกแบบคุณค่าทางธุรกิจที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายนี้ และปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ตรงใจกลุ่มสูงวัย

Lessons

 • สถานการณ์สังคมอายุยืนในไทยและต่างประเทศ
  Landscapes of Longevity
   

 • ห้องเรียนสูงวัย หัวใจไฮเทค 
  Case Study: OPPY - Old People Playing Young Club

MODULE 1 
โอกาสทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
Opportunities in Food & Beverage Business

เรียนรู้หลักการออกแบบอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ไปจนถึงอาหารที่เอื้อ

ต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทย

Lessons

 • Eat well, Live well
  สูงวัยสดใส กระชากวัยด้วยการกิน

   

 • Future Food Trends in Longevity Society
  อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตสำหรับสังคมอายุยืน

energetic-beautiful-middle-aged-woman-wi
modern-senior-man-with-football.jpg

MODULE 2
Opportunities in Hospitality
and Tourism Business
โอกาสทางธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

 

ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้

ของไทย แม้จะเผชิญกับโรคระบาด แต่โอกาสใหญ่กำลังจะมา ประชากร

วัยสีเงินที่มีแนวโน้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นและความมั่งคั่งมากขึ้น

พร้อมออกเดินทางเพื่อเติมเต็มความหมายของชีวิต
 

Lessons

 • Future of Tourism in Longevity Society
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งอนาคตสำหรับสังคมอายุยืน

   

 • Heartmade Tour for Senior
  หัวใจการทำทัวร์ท่องเที่ยวสูงวัย ปลอดภัย ได้เพื่อน

   

 • Hospitality & Wellness
  ธุรกิจการบริการและการดูแลสุขภาพ

MODULE 3
Opportunities in Senior Living Business
โอกาสทางธุรกิจที่อยู่อาศัย

เตรียมพร้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย
และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้าน และ
สังคม

อย่างมีความสุข พร้อมประเมินโอกาสในแต่ละประเภทของอสังหาริมทรัพย์

ที่เหมาะแก่การลงทุนต่อยอดธุรกิจที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

Lessons

 • Senior Living: What Type is Right for You?
  เจาะลึกประเภทอสังหาฯ ที่ใช่ ในสังคมอายุยืน
   

 • Product, Service, and Smart Technology for elderly living
  ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการอยู่อาศัยในสังคมอายุยืน

   

 • Field Trip: Riverine Place​
  ทัศนศึกษา: Naya Residence by LivWell คอนโดมิเนียมเพื่อผู้สูงอายุ

asian-elderly-couple-using-tablet-watchi
iStock-1284034212.png

MODULE 4
Opportunities in Digital Health for
Longevity Society
โอกาสทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ
 

ความก้าวหน้าของนวัตกรรม ทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ในโลกของธุรกิจสุขภาพ เรียนรู้ตัวอย่างไอเดียธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพมาประยุกต์ใช้ ผ่านกรณีศึกษาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Health

Lessons

 • Thailand Digital Health Adoption
  การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพในประเทศไทย
   

 • Case Study: Digital Health Business for Longevity Society
  กรณีศึกษา: ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ

MODULE 5
Opportunities in Living Solutions Business& Marketing Strategy for Longevity Society  โอกาสในธุรกิจอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสังคมอายุยืน

 

รู้จักหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลัก Universal Design เพื่อให้สังคมผู้สูงอายุยังอยู่ร่วมกันได้กับคนทุกวัย ไม่รู้สึกถูกแบ่งแยกออกจากสังคม และจับเทรนด์ของใช้

ในบ้าน ของใช้ส่วนตัว และสินค้าแฟชั่นสำหรับวัยสีเงิน

Lessons

 • Universal Design for Longevity Society
  การออกแบบเพื่อส่วนรวมสำหรับสังคมอายุยืน

   

 • Workshop: Universal Product Design
  เวิร์คชอปการออกแบบของใช้ภายในบ้านด้วย Universal Design
   

 • Online Marketing Channel for Longevity Society 
  ช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อสังคมสูงอายุ

iStock-1332148869.png
beauty-aged-woman-with-pink-orchids.jpg

MODULE 6
Opportunities in
Anti-Aging & Elderly Care Business
โอกาสทางธุรกิจชะลอวัยและการดูแลผู้สูงวัย

เรียนรู้ศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หนึ่งในวิธีการป้องกันการเกิดโรคในผู้สูงอายุ และยังทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกอ่อนกว่าวัยทั้งภายนอกและภายใน

Lessons

 • Anti-Aging and Regenerative Science 101
  วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 101

   

 • Aesthetic Trends and Opportunities in Aging Society
  เทรนด์และโอกาสด้านความสวยงามทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ

   

 • Traditional Chinese Medicine for Holistic Health
  แพทย์แผนจีนกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
   

 • The Start of Caring for Dependent Elderly
  เตรียมความพร้อมดูแลใกล้ชิด เมื่อถึงวัยติดบ้าน ติดเตียง

ต่อยอดไอเดียด้วยหลักการบริหารและจัดการ
นำไปสู่ธุรกิจที่เป็นไปได้จริง

นอกจากความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะได้มองเห็นโอกาส

และได้รับไอเดียใหม่ ๆ กันแบบเต็มอิ่มใน 6 Modules แล้ว NEO ACADEMY ยังเสริมหลักการบริหารธุรกิจ

โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

หรือต่อยอดการทำธุรกิจในสังคมอายุยืนที่เป็นไปได้จริง
 

 • Value Proposition Design: ออกแบบคุณค่าทางธุรกิจพิชิตวัยเก๋า

 • Business Idea Creation: ออกไอเดียธุรกิจใหม่พิชิตวัยเก๋า

 • Opportunity Evaluation: การประเมินโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

 • Feasibility Analysis: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจในสังคมอายุยืน

   พิเศษ!   
Field Trip & Business Networking Dinner
เพื่อสร้างเครือข่ายในธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • ทัศนศึกษาดูงาน Naya Residence by LivWell พร้อม Business Networking Dinner

 • ปิดท้ายด้วย Networking Party หลังจบหลักสูตร

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสำหรับสังคมอายุยืน

Professor PHOTO for football.png

ผศ. ดร.ธนพล วีราสา

Director of Innovation & Special Project และและผู้อำนวยการโครงการ NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะ

ผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม ทำการสอนในวิชาการสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบกับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้

คำแนะนำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Krissakorn White BG.png

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ

ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ และหัวหน้าหน่วยการตลาด
และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ

และผู้ประกอบการมากประสบการณ์

มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีทดสอบความเป็นไปได้ของธุรกิจ  (OETEL & Feasibility Model) เพื่อสร้างนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจ 

และหนึ่งในผู้สอน NEO Academy การศึกษารูปแบบใหม่เพื่อโลกใหม่

ยุคดิจิทัล

รศ. ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม.png

รศ. ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม

ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหาร อาจารย์  และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ Healthcare and Wellness และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมสปาเพื่อคนรักสุขภาพ โดยชูจุดเด่นเรื่องการดูแสุขภาพองค์รวม จนได้รับรางวัลสปาหรูแนวใหม่ของประเทศไทย (Luxury Emerging Spa - Thailand) จากงาน 2016 World Luxury Spa Awards

Triyut (4 of 8).png

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

ประธานสาขาผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักออกแบบ วิทยากร และนักธุรกิจมากประสบการณ์ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

เพื่อสร้างไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้า และหนึ่งในผู้สอนใน NEO Academy

การศึกษารูปแบบใหม่เพื่อโลกใหม่

ยุคดิจิทัล

คุณสุธีรา จำลองศุภลักษณ์2.png

สุธีรา จำลองศุภลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด

ครูใหญ่แห่งชมรมโอพีพีวาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียน (Instructional Design Specialist) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมชมรมกว่า 5,000 คน เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างสังคมให้ผู้สูงวัย ขจัดความกลัว เพิ่มความกล้า ที่จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงวัย

อ.สง่า.png

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

นักวิชาการโภชนาการอิสระ

นักวิชาการโภชนาการอิสระ

ที่มีชื่อเสียง ผู้สร้างผลงานด้านอาหารและโภชนาการไว้มากมาย นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารไปประยุกต์ใช้ในงานโภชนาการ โดยเฉพาะการทำธุรกิจอาหารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพด้านโภชนาการ

Promluk.png

ผศ. ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

พัฒนานวัตกรรมอาหาร

สำหรับผู้สูงอายุ

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์.png

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญาประจำปี 2565 และผู้เชี่ยวชาญที่มี

ผลงานเป็นที่ยอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลงานวิจัยด้านการออกแบบ

เพื่อทุกคน (Universal Design) โครงการรูปแบบที่อยู่อาศัย

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย

Nart.png

ดร.นาฏ ฟองสมุทร

อนุกรรมการบริหารโครงการที่พัก
ผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ด้านผู้สูงอายุด้วยประสบการณ์

มากกว่า 20 ปี ผู้ร่วมสร้างโครงการ

กับสภากาชาดไทย พัฒนาที่พัก

ผู้สูงอายุโครงการแรก ๆ ของประเทศไทย

“สวางคนิเวศ”

Watcharin.png

ดร. นพ.วัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพ และการแพทย์ผสมผสาน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โรงพยาบาลพระรามเก้า

แพทย์จีน.ธนินท์ธร ธรรมรงวรพร.png

พจ.ธนินท์ธร ธรรมรงวรพร

แพทย์ชำนาญการประจำศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, 
แมนดารินคลินิก

แพทย์ชำนาญการประจำศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, แมนดารินคลินิก แพทย์จีนจากมหาวิทยาลัยแพทย์จีนปักกิ่ง ชำนาญการด้านสมุนไพรและการฝังเข็มเพื่อรักษาโรคและความงาม

S__46243851.png

ดร.ฬุฬีญา โอชารส

อาจารย์ประจำ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อดีตเคยเป็นพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 15 ปี และ

นักวิจัย ด้านการจัดการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ณ. ศูนย์วิจัยเพื่อการจัดการ

ระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

วีรเลิศ อมิตรพ่าย.png

วีรเลิศ อมิตรพ่าย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียว อาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี อาคารอนุรักษ์พลังงาน และการออกแบบโครงการ

เพื่อผู้สูงอายุและคนทุกวัยอย่างยั่งยืน

พงศ์เทพ คงศักดิ์2.png

พงศ์เทพ คงศักดิ์

ที่ปรึกษาอิสระทางด้าน Digital Healthcare Business และ Digital Health Transformation

อดีตผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ Project Management บริหารโครงการระบบสารสนเทศ สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย

มาเกือบ 20 ปี และร่วมสร้างโมเดลทางด้านธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของบริษัทในการดูแลลูกค้า

กลุ่มโรงพยาบาลในเครือฯ

Thanaphol Jungsilakulwit.png

ธนพล จึงศิรกุลวิทย์

มัคคุเทศก์ทัวร์ผู้สูงอายุ และ
ผู้ก่อตั้งบริษัท ทราเวล รีพับลิค จำกัด

ผู้ก่อตั้งบริษัท ทราเวล รีพับลิค จำกัด หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน เดินทางมาแล้วมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดทัวร์ผู้สูงอายุ ด้วยมาตรฐานการให้บริการและโปรแกรมทัวร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10_เข้ม_อ. ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร.png

ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

กรรมการผู้จัดการ Infotech Maker Co., Ltd.
และที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล

ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล และวิทยากรบรรยาย และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ให้กับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

Profile Pic สราวัล เป็นสุข.png

สราวัล เป็นสุข

ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุและโครงการเพื่อสุขภาพ
Senior Consultant (Gerontology)

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจเชิงสุขภาพ อาทิ โครงการ Wellness, Wellness Real Estate และนักออกเเบบโครงการ และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

Decorative Shape

COURSE   SYLLABUS

Cover Course Syllabus 2-01.png

ทุกวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00- 16.00น. 
สถานที่เรียน: โรงเเรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15

Calendar 2023-01-01.png

Onsite Session เรียนสดในชั้นเรียน

เวลา 9:00 - 16:00 น.

Calendar 2023-01-02.png

Onsite Session + Field Trip 
& Networking Dinner

เวลา 9:00 - 21:00 น.

Calendar 2023-01-03.png

Final Presentation & Networking Dinner

เวลา 14:00 - 21:00 น.

หมายเหตุ: ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีเกิดสถานการณ์อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดย NEO ACADEMY จะทำการปรับวันเวลาเรียนตามความเหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่มีการเลื่อน หรือยกเลิกการอบรม เนื่องจากจำนวนผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

Longevity Calendar

เรียนผ่านกระบวนการ R.I.S.E.S
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

rise-01.png

หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน ใช้กระบวนการเรียนรูปแบบ R.I.S.E.S
การเรียนแบบผสมผสาน ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถสร้างไอเดียทางธุรกิจใหม่ได้ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียน R.I.S.E.S 

เสียงตอบรับจากผู้เรียน 
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

ลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

box-04.png

EARLY BOOK
5,000 

SUPER EARLY BOOK 5,000 บาท

สำรองที่นั่งราคา 5,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ส่วนลด Early Bird
ในราคา 65,000 บาท จากราคาปกติ 75,000 บาท 

พิเศษ! 10 ที่นั่งแรก รับเพิ่ม Cash Back 5,000 บาท สิทธิ์เต็มแล้ว

EARLY BIRD
PRICE

65,000 

EARLY BIRD PRICE 65,000 บาท (จากปกติ 75,000 บาท)

จ่ายราคาส่วนลดแบบเต็มจำนวน

(ครบจำนวนสิทธิ์แล้ว)

PACK 2
PRICE

66,500

PACK 2 PRICE 66,500 บาท (จากปกติ 75,000 บาท)

ส่วนลดพิเศษสำหรับการสมัครตั้งแต่ 2 ท่าน
หรือ สมัครตั้งแต่ 2 หลักสูตร ขึ้นไป

ALUMNI
PRICE

66,500

ALUMNI PRICE 66,500 บาท (จากปกติ 75,000 บาท)

ค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับศิษย์เก่า NEO ACADEMY และมหาวิทยาลัยมหิดล


REGULAR
PRICE

75,000

REGULAR PRICE 75,000 

ราคาปกติ


CORPORATE
PRICE

 

CORPORATE PRICE

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อสำหรับราคาองค์กร (สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

HOT DEAL BANNER UPDATED-03.png

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของเราเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

092-916-4265 ฝ่ายรับสมัคร NEO ACADEMY

line logo.png
NEO ACADEMY LINE.png
facebook-flat-vector-logo.png
bottom of page