top of page
Tcel Website-17.png
NEO ex LOGO edited-02.png

EXECUTIVE PROGRAM - REINVENTING HEALTHCARE BUSINESS 
หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1

เรียนทุกวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 9 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.
 
เรียนที่ C-ASEAN อาคาร ThaiBev Quarter (พระราม 4)
ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
และพนักงานของสถานที่ทุกคนได้ทำการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด (SHA Plus +)


รับประกาศนียบัตรจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะนี้รุ่น 1 ได้ปิดรับสมัครและดำเนินการเรียน
หากท่านสนใจสมัครรุ่นที่ 2 สามารถลงชื่อของท่านได้ด้านล่างเพื่อทำการ Pre-Registration 

เห็นโอกาสครบทุกมิติก่อนลงทุน
ในธุรกิจด้านเครื่องสำอาง อาหารเสริมอาหาร  อุปกรณ์การแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ 

USP TCELS-09.png

ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

medical-stethoscope-white-surface.jpg

ธุรกิจด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

dna-helix-concept-digital-genetic-engineering.jpg

ธุรกิจด้าน
เภสัชภัณฑ์

รู้จักกับอุตสาหรรมเครื่องสำอางค์และอาหารเสริม ถอดรหัสสินค้าที่
ประสบความสำเร็จ รวมถึงเรียนรู้
กฎระเบียยที่ต้องรู้ในการพัฒนา
สินค้าเครื่องสำอางและอาหารเสริม

เรียนรู้การทำธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องมือการแพทย์ ตั้งแต่การทำเครื่องมือที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างถุงมือยางไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัด

เจาะลึกแนวโน้มของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าสำหรับตลาดเภสัชภัณฑ์
และเซลล์บำบัด

capsules-fish-oil-glass-bowl.jpg

เกี่ยวกับหลักสูตร
Executive Program
Reinventing Healthcare Business

หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1  เป็นความร่วมมือกันระหว่าง​ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และ NEO Academy โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายจาก 3 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

 1. กลุ่มเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical)

 2. กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices)  

 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร (Cosmetic & Food Supplement)

ทำไม Life Science

ถึงเป็นอนาคตของธุรกิจสุขภาพ?

icon-05.png

1. บุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาหรือลงทุนในธุรกิจ
ด้านเครื่องสำอาง อาหารเสริมอาหาร  อุปกรณ์การแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ 

icon-06.png

2. ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่สนใจสร้างโอกาสธุรกิจใหม่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพและนวัตกรรม 

icon-07.png

3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ

icon-08.png

4. นักวิจัยที่ต้องการต่อยอดสู่ธุรกิจ
นำงานวิจัยมาสานต่อเพื่อสร้างธุรกิจใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

TCEL Big Icon-13.png

Business Opportunities
in Life Science

สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
จากเทคโนโลยีล่าสุด
ในอุตสาหกรรมการแพทย์

TCEL Big Icon-14.png

From Healthcare 
Foresight to Business Ideas

เจาะลึกเทรนด์และแนวโน้ม
เทคโนโลยีทางสุขภาพ 
ต่อยอดสู่ไอเดียทางธุรกิจ

TCEL Big Icon-15.png

Business Matching

& Networking

สร้างเครือข่ายระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นและต่อยอดสู่
การทำธุรกิจจริงร่วมกัน

TCEL Big Icon-16.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

two-confident-business-man-shaking-hands

สร้างโอกาสในธุรกิจสุขภาพ
ผ่านการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญใน 8 สัปดาห์

หลักสูตร Reinventing Healthcare Business ได้ถูกออกแบบมาโดยใช้กระบวนการ Design Thinking
ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์
และความคิดเชิงตรรกะในการปั้นธุรกิจ 


 

เริ่มต้น 4 สัปดาห์แรก​ ผู้เรียนจะได้เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์

และใน​ 4 สัปดาห์ถัดมา ผู้เรียนจะได้เลือกโอกาสทางธุรกิจที่สนใจ​
พัฒนาเป็นแผนธุรกิจ​ ศึกษาความเป็นได้ทางการเงิน​
และกฏระเบียบในประเทศไทย พร้อมประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ผ่านการรับฟังข้อมูลที่ทันสมัย​ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ​ และพัฒนาโอกาสต่าง​ๆ​
เหล่านั้นให้เป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) กระทั่งได้นำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจต่อนักลงทุน
และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหาในหลักสูตร

TCELS FRAMEWORK-05.png
Tcel Small Icon-05.png

WEEK  1
Healthcare Foresight

การวิเคราะห์โอกาสและอนาคตของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งสามกลุ่ม คือ เครื่องสำอางค์และอาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งเภสัชภัณฑ์ วิธีการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่มาจากการสร้างความแตกต่างด้วยการใช้นวัตกรรม

Lessons

 • อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ
  The Overview of Healthcare Foresight: Past, Present, Future

   

 • การพัฒนาแผนที่นาทางเทคโนโลยี
  The Introduction to Technology Roadmap

Small TCELS Icon-06.png

WEEK 2 
Healthcare Industry Exploration: Cosmetic & Food Supplements                                 

รู้จักกับอุตสาหรรมเครื่องสำอางค์และอาหารเสริม การถอดรหัสสินค้าและบริษัทที่ประสบความสำเร็จ มองหาสินค้าที่มีโอกาสเป็น Product Champion เพิ่มความเข้มข้นในการทำธุรกิจด้วยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ลงสถานที่จริงเพื่อดูขั้นตอนในการผลิต และเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจจากนักธุรกิจตัวจริง

Lessons

 • ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารเสริม
  Future of Cosmetic &  Food Supplementary

   

 • เครื่องสำอางและอาหารเสริม:กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  Cosmetic & Food: Regulation 

   

 • ดูงานนอกสถานที่
  Field Trip

Small TCELS Icon-07.png

WEEK 3
Healthcare Industry Exploration: Medical Devices                                          

โอกาสในการทำธุรกิจของเครื่องมือแพทย์ มีตั้งแต่การทำเครื่องมือที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างถุงมือยางไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัด ขั้นตอนในการหาตลาดและการพัฒนาสินค้าเพื่อโอกาสในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องการพัฒนาและการทำธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์


Lessons

 • รู้จักกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  Medical Devices

   

 • เครื่องมือแพทย์:กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  Medical Devices: Regulation

   

 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ
  Digital Healthtech Landscape

Small TCELS Icon-08.png

WEEK 4
Pharmaceutical: Basic to Advance Level

แนวโน้มของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัดและเทรนด์ของการพัฒนาเทคโนโลยี ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าสำหรับตลาดเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด รับฟังประสบการณ์จากนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ ว่ามองเห็นโอกาสได้อย่างไร และอะไรคือปัจจัยในการทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จ และกฏข้อบังคับในการทำธุรกิจในตลาดนี้

Lessons

 • โอกาสและตลาดของเภสัชภัณฑ์ 
  Pharma Trend & Market

   

 • การพัฒนายาที่ใช้นวัตกรรม
  Innovative Drug Development

   

 • การพัฒนาเซลล์บำบัด
  Cell & Gene Therapy Development 

   

 • เภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด:กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  Regulation  Cell & Gene & Biopharm

Small TCELS Icon-09.png

WEEK 5
Opportunity Discover                                                

เข้าสู่โหมดของการพัฒนาธุรกิจ เริ่มจากวิเคราะห์และเข้าใจแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม Life Science ผ่านการเสวนาจากผู้นำในอุตสาหกรรมการแพทย์และคณาจารย์ด้านการบริหารธุรกิจ พร้อมกับการทำความเข้าใจความสำคัญของการวางตำแหน่งแบรนด์และการกำหนดทิศทางทางการตลาดของสินค้า

Lessons

 • เสวนาโอกาสทางธุรกิจ Life Science
  Panel Discussion: Business Opportunities in Life Science 

   

 • การวางแบรนด์สินค้าในตลาด
  Brand & Market Positioning

   

Small TCELS Icon-10.png

WEEK 6
Opportunity Creation                                                

                                             

การพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพทั้งสามกลุ่มมีขั้นตอนและกฏระเบียบที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการวางสินค้าในตลาด เพื่อที่จะเลือกว่ามีโอกาสในตลาดมากพอที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม เป็นการลดเวลา และงบประมาณสำหรับธุรกิจ จากนั้นเป็นการเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจ อันจะเป็นแผนที่นำทางไปสู่ความสำเร็จ

Lessons

 • กระบวนการในการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ
  New Product Development Process

   

 • แผนธุรกิจ แผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ
  Business Plan 

Small TCELS Icon-11.png

WEEK 7
Opportunity Evaluation                                                

                   

ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจครบทุกด้านผ่านการใช้ Opportunity Evaluation Model เข้าใจผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ศักยภาพในการแข่งขันในตลาด และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าหรือไอเดียธุรกิจที่กำลังพัฒนาควรจะได้ไปต่อในตลาดหรือไม่

Lessons

 • การประความคุ้มค่าในการลงทุน
  Opportunity Evaluation Model: Feasibility Analysis

   

 • กัญชา กัญชง และการต่อยอดธุรกิจสมุนไพร
  Case Study: Opportunity Evaluation in Herbal and Cannabis

   

Small TCELS Icon-12.png

WEEK 8
Pitching Day                                                
                                         
                   

การหาทุนวิจัยและการหาแหล่งเงินทุนเพื่อทำธุรกิจ มีทุนวิจัยที่เปิดโอกาสให้กับธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพมากมาย รวมถึงแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ การแนะนำหน่วยงานสนับสนุนสำหรับทุกโอกาสทางธุรกิจที่อยากไปต่อ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอโปรเจคกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในแวดวงการวิจัยและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์

Lessons

 • การหาเงินทุน
  Funding + Start-up fund

   

 • Pitching & Feedback
   

 • Certification Ceremony  
   

 • Business Networking

ผู้สอนในหลักสูตร 

รองผอ_1_edited.png

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูล 

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม

Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

TCELS รูปผู้สอน-05.png

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี-10.png

รศ.ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

PongtepG_edited.jpg

พงศ์เทพ คงศักดิ์

Digital Healthcare
and Wellness Development Director VIMUT Holding Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Technology Roadmapping หัวหน้าทีมปฎิบัติการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Mahiol TIME Labs)
Co-Founder and CEO of The Strategence Co.,Ltd.

คุณพนิต_edited.jpg

ดร.พนิต กิจสุบรรณ

Chief Operating Officer,
KinGen Biotech

ดร_edited_edited.jpg

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร_0_edited.jpg

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา_profile-07.png

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา

ประธานหลักสูตรไทย
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

ผู้อำนวยการ
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

ดร.นเรศ ดำรงชัย.png

ดร.นเรศ ดำรงชัย

เจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด

ว่าที่ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา.png

ว่าที่ร้อยเอก ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

ดร_edited.jpg

ดร.พัชราภรณ์ วงษา

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

รัตนา วรปัสสุ

รัตนา วรปัสสุ

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

ทวีพร เกตุอร่าม

ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์
และเซลล์บำบัด

Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

Ajarn_Kanyapat_Updated2-02.png

รศ. ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Ajarn Run-20.png

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ 

ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Lecturer-03.png

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

ประธานหลักสูตรผู้ประกอบการและนวัตกรรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล