top of page
Tcel Website-17.png
NEO ex LOGO edited-02.png

EXECUTIVE PROGRAM - REINVENTING HEALTHCARE BUSINESS 
หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1

เรียนทุกวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 9 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.
 
เรียนที่ C-ASEAN อาคาร ThaiBev Quarter (พระราม 4)
ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
และพนักงานของสถานที่ทุกคนได้ทำการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด (SHA Plus +)


รับประกาศนียบัตรจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะนี้รุ่น 1 ได้ปิดรับสมัครและดำเนินการเรียน
หากท่านสนใจสมัครรุ่นที่ 2 สามารถลงชื่อของท่านได้ด้านล่างเพื่อทำการ Pre-Registration 

เห็นโอกาสครบทุกมิติก่อนลงทุน
ในธุรกิจด้านเครื่องสำอาง อาหารเสริมอาหาร  อุปกรณ์การแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ 

USP TCELS-09.png

ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

medical-stethoscope-white-surface.jpg

ธุรกิจด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

dna-helix-concept-digital-genetic-engineering.jpg

ธุรกิจด้าน
เภสัชภัณฑ์

รู้จักกับอุตสาหรรมเครื่องสำอางค์และอาหารเสริม ถอดรหัสสินค้าที่
ประสบความสำเร็จ รวมถึงเรียนรู้
กฎระเบียยที่ต้องรู้ในการพัฒนา
สินค้าเครื่องสำอางและอาหารเสริม

เรียนรู้การทำธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องมือการแพทย์ ตั้งแต่การทำเครื่องมือที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างถุงมือยางไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัด

เจาะลึกแนวโน้มของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าสำหรับตลาดเภสัชภัณฑ์
และเซลล์บำบัด

capsules-fish-oil-glass-bowl.jpg

เกี่ยวกับหลักสูตร
Executive Program
Reinventing Healthcare Business

หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1  เป็นความร่วมมือกันระหว่าง​ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และ NEO Academy โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายจาก 3 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

  1. กลุ่มเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical)

  2. กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices)  

  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร (Cosmetic & Food Supplement)

ทำไม Life Science

ถึงเป็นอนาคตของธุรกิจสุขภาพ?

icon-05.png

1. บุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาหรือลงทุนในธุรกิจ
ด้านเครื่องสำอาง อาหารเสริมอาหาร  อุปกรณ์การแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ 

icon-06.png

2. ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่สนใจสร้างโอกาสธุรกิจใหม่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพและนวัตกรรม 

icon-07.png

3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ

icon-08.png

4. นักวิจัยที่ต้องการต่อยอดสู่ธุรกิจ
นำงานวิจัยมาสานต่อเพื่อสร้างธุรกิจใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

TCEL Big Icon-13.png

Business Opportunities
in Life Science

สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
จากเทคโนโลยีล่าสุด
ในอุตสาหกรรมการแพทย์

TCEL Big Icon-14.png

From Healthcare 
Foresight to Business Ideas

เจาะลึกเทรนด์และแนวโน้ม
เทคโนโลยีทางสุขภาพ 
ต่อยอดสู่ไอเดียทางธุรกิจ

TCEL Big Icon-15.png

Business Matching

& Networking

สร้างเครือข่ายระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นและต่อยอดสู่
การทำธุรกิจจริงร่วมกัน

TCEL Big Icon-16.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

two-confident-business-man-shaking-hands

สร้างโอกาสในธุรกิจสุขภาพ
ผ่านการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญใน 8 สัปดาห์

หลักสูตร Reinventing Healthcare Business ได้ถูกออกแบบมาโดยใช้กระบวนการ Design Thinking
ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์
และความคิดเชิงตรรกะในการปั้นธุรกิจ 


 

เริ่มต้น 4 สัปดาห์แรก​ ผู้เรียนจะได้เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์

และใน​ 4 สัปดาห์ถัดมา ผู้เรียนจะได้เลือกโอกาสทางธุรกิจที่สนใจ​
พัฒนาเป็นแผนธุรกิจ​ ศึกษาความเป็นได้ทางการเงิน​
และกฏระเบียบในประเทศไทย พร้อมประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ผ่านการรับฟังข้อมูลที่ทันสมัย​ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ​ และพัฒนาโอกาสต่าง​ๆ​
เหล่านั้นให้เป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) กระทั่งได้นำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจต่อนักลงทุน
และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหาในหลักสูตร

TCELS FRAMEWORK-05.png