top of page

Ethereum

Ethereum (ETH) คือเครือข่าย Blockchain ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง Decentralized Application (แอพพลิเคชันแบบกระจายศูนย์) โดยมี Ethereum เป็นสกุลเงินกลางของเครือข่าย ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ และยังทำหน้าที่เหมือนกับ “น้ำมัน” ที่จะทำให้เหล่า Decentralized Application สามารถทำงานร่วมกันได้

Ethereum ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.2015 ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Bitcoin Magazine อย่าง Vitalik Bulletin นอกจากนี้ Ethereum ยังเป็น Digital Asset ที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจาก Bitcoin เท่านั้น

bottom of page