top of page

Accelerated Mobile Pages (AMP)

Accelerated Mobile Pages (AMP) คือ วิธีสร้างหน้าเว็ปให้แสดงผลได้เร็วขึ้นโดยที่เนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะช่วยจัดลำดับทรัพยากรในการดึงค่ามาแสดงผลก่อนหลักตามลำดับความสำคัญ เพิ่มความรวดเร็วสำหรับการโหลดเว็ปในมือถือ
วิธีการทำงานของ AMP คือ
CSS ทั้งหมดจะต้องแสดงแบบในบรรทัดเดียวกันและในขนาดที่กำหนดไว้
ทรัพยากรภายนอกเช่น รูปภาพหรือโฆษณาต้องมีการกำหนัดไว้เบื้องต้นใน HTML ก่อนที่ทาง AMP จะประมวลจากขนาดกับตำแหน่ง และจัดสรรการแสดงผล
องค์ประกอบ 3 ส่วนที่สำคัญของ AMP คือ
• AMP HTML
• AMP JS
• AMP Cache

bottom of page