top of page

Innovative Leaders คืออะไรกันแน่?

Updated: May 11, 2023แหล่งที่มารูปภาพ: https://www.indiatvnews.com/business/india/revealed-why-mark-zuckerberg-and-steve-jobs-are-so-successful--8903.html?page=3


ในบทความนี้ NEO Academy จะพาทุกท่านมารู้จักถึงที่มาที่ไป และความหมายที่แท้จริงของ Innovative Leader รวมไปถึงเหล่าผู้นำด้วยนวัตกรรม ที่ประสบความสำเร็จ สามารถพาตนเองและองค์กรยืนหยัดอยู่ได้ในยุคสมัยแห่งโลกดิจิทัล


Innovative Leader คืออะไร? นี่คือคำถามที่ใครหลาย ๆ คนอาจจะยังสงสัยว่า “Innovative หรือ ผู้นำด้านนวัตกรรม ที่ได้ยินได้อ่านกันมานานนั้น มีความหมายอย่างไรกันแน่?” ก่อนอื่น NEO Academy ขอพาทุกท่านไปทราบถึงการแปลความหมายของแต่ละคำกันก่อนInnovative คือ?

Innovative มีรากศัพท์มาจากคำว่า “Innovare” ซึ่งเป็นภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา

ความหมายเป็นภาษาไทยคือ “นวัตกรรม” และคำว่า นวัตกรรม ก็ยังมีคำนิยามในตัวของตัวเอง ได้แก่ ความคิด การปฏิบัติใหม่ ๆ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดนั้นใช้มาก่อน หรือ เป็นการพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว ให้มีความทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังต้องช่วยให้ประหยัดต้นทุน ทั้งด้านเวลาและแรงงาน


นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิง Economics หรือ เศรษฐศาสตร์ ว่า “การทำในสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลับกลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดออกไปสู่แนวความคิดใหม่ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”


Everett M. Rogers นักทฤษฎีการสื่อสารและนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง ให้ความหมายของคำว่า Innovative ไว้ว่า “Innovative is a new idea, practice or object, that is perceived as new by the individual or other unit of adoption” นวัตกรรม คือ ความคิด การกระทำ หรือวัตถุใหม่ ที่ถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ด้วยตัวของบุคคลแต่ละคน หรือหน่วยอื่น ๆ ของการยอมรับในสังคม

กล่าวคือ Innovative หมายถึง

  • สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน

  • สิ่งใหม่ที่เคยทำมาแล้วในอดีต แต่มีการรื้อฟื้นกลับขึ้นมาใหม่

  • สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม


Leader คือ?

Leader หรือ ผู้นำ ความหมายของผู้นำ คือ บุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร มีอำนาจหน้าที่เหนือคนอื่น ๆ ภายในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งมีน้าที่ในการสั่งการ วางแผน แนะนำ ชี้แนะ หรือปฏิบัติ นอกจากนี้ต้องมีความสามารถในการนำพากลุ่ม หรือองค์กรก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ หรือสู่จุดหมายที่วางไว้ได้

โดย Leader หรือ ผู้นำ นั้นควรจะต้องมี Leadership หรือ ภาวะผู้นำ ซึ่งก็คือ ความสามารถของบุคคลในการนำพาผู้ติดตามหรือสมาชิกในองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

Leadership ประกอบไปด้วย

  • ความสามารถในการตัดสินใจที่ดี

  • สามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้

  • สามารถชักจูงผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วม


เมื่อนำ Innovative และ Leader ที่ทุกท่านได้ทราบถึงความหมายมารวมกันแล้ว ก็จะได้คำว่า “Innovative Leader” หรือ “ผู้นำด้วยนวัตกรรม”

Innovative Leader มีความหมายคือ เป็นผู้นำที่มีการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการผู้คน และจัดการองค์กร อีกทั้งยังต้องมีหน้าที่ในการชักจูง และสร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากที่เคย


ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือ Steve Jobs ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของบริษัท Apple บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จัก โดย Steve เป็นคนที่เป็น Innovative Leader อย่างชัดเจน ตัวเขามีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงาน รวมถึงคิดแคมเปญการตลาดที่แตกต่างออกไปในชื่อ “Think different” ที่นำพาให้ Apple ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้


อีกคนหนึ่งที่เป็น Innovative Leader คือ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Social Media ชื่อดังอย่าง Facebook และพัฒนาจนกลายมาเป็นบริษัท Meta Platforms ที่กำลังจะสรรค์สร้าง metaverse หรือ พื้นที่เสมือน ที่พื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่ดิจิทัลสามารถผสานกันด้วยเทคโนโลยี AR, VR และ XR ซึ่งเราสามารถใช้งานร่วมกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทางกายภาพเดียวกันได้

Mark Zuckerberg นั้นเป็นหนึ่งในผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และเขาอายุเพียง 37 ปีเท่านั้น หนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จของเขาคือ การมี Passion หรือ ความหลงใหล นั่นเอง


นอกจากตัวของเขาเองแล้วที่มีความหลงใหลในตัวงานของตัวเอง พนักงานของเขาก็เช่นกัน Mark เชื่อว่าการจ้างคนด้วย Passion นั้นสำคัญกว่าทักษะ ข้อกำหนดหนึ่งในการรับพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัท ต้องดูว่าพวกเขาเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรแค่ไหน และส่งเสริมให้พนักงานได้ทำงานที่ตัวเองมี Passion ก่อนที่จะไปทำงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จึงทำให้เกิดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ความตื่นเต้น ในการทำงานของพนักงานนั่นเอง


น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมกับการที่ได้เป็น Innovative Leader และหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่ดี คือ ควาทสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารงานแบบที่ตัวอย่างในบทความนั้นเป็นกัน แต่ท่านเชื่อไหมว่าตัวท่านเองก็สามารถเป็นแบบพวกเขาได้?


NEO Academy by CMMU เปิดหลักสูตร Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders #1 หรือ หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่น 1 โดยหลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถบริหารโครงการได้ถึงเป้าหมาย มีการวางแผนอย่างรอบคอบ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยเหลือในทำงานอย่างชาญฉลาดและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้คุณเป็น “Innovative Leader” ที่พร้อมจะเผชิญกับโลกยุคดิจิทัลให้ “รอดแบบไม่ร่วง” นั่นเอง

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม: https://www.neobycmmu.com/mini-mba-project-management-for-innovative-leader

85 views0 comments

Comments


bottom of page