top of page

NFT

Digital Asset Management

NFT (Non-Fungible Token) คือ สินทรัพย์ดิจิทัลอีกประเภทหนึ่ง ที่อยู่ในบล็อกเชนเช่นเดียวกัน แต่จุดเด่นของ NFT นั่นคือ การเป็น Token (โทเคน) ที่ไม่สามารถคัดลอกหรือทำซ้ำได้นั่นเอง ทำให้เหรียญแต่ละแบบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ในช่วงแรกนั้น NFT นิยมนำมาใช้ในแวดวงศิลปะ ที่เปลี่ยนเอางานศิลป์ที่เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้สร้างมาแปลงเป็น NFT


NFT สามารถซื้อขายได้ในระบบบล็อกเชนเช่นเดียวกับ Digital Asset อื่นๆ ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเจ้าของผลงานก็สามารถได้รับประโยชน์จากงานของตนด้วย

bottom of page