top of page

KANBAN

Project Management

Kanban เป็นอีก Framework หนึ่ง สำหรับทำ Agile ไว้สำหรับการสร้างระบบบริหารจัดการงาน ในกรณีที่ Scrum อาจจะไม่เวิร์ค เพราะเหมาะกับการทำงานหลายๆ project พร้อมกันมากกว่า Scrum ที่มุ่งเน้นไปแค่โปรเจคเดียว


แนวคิดคัมบัง KANBAN มาจากหลักการ LEAN และ JIT ของบริษัทโตโยต้า ที่พยายามลดปริมาณสินค้าคงคลัง (Zero Inventory) ในกระบวนการผลิต


KANBAN แปลว่า บัตรคำสั่ง ที่ประกอบรายละเอียดวัตถุดิบ จำนวนวัตถุดิบ เพื่อส่งสัญญาณไปยังแผนกก่อนหน้าเพื่อร้องขอวัตถุดิบนั้นๆ เช่น แผนกประกอบชิ้นส่วน ต้องการ Part จากแผนกผลิตก็จะทำการ ส่งคัมบังไปยังแผนกผลิต


ที่มาของ KANBAN

ถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว 1940 ในบริษัทโตโยต้า ได้มีวิศวกรคนหนึ่งชื่อ Taiichi Ohno ได้ผุดแนวคิดการเรียนแบบการขายของในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เมื่อลูกค้าหยิบสินค้าจากชั้นวางออกไป พนักงานก็จะเอาสินค้ามาเติมทันที (Fullfillment & Replenishment)


Kanban Board คืออะไร

Kanban Board คือ เครื่องมือที่มาช่วยพัฒนาการทำงานให้เร็วขึ้น (อ่านว่า คัมบังบอร์ด) เป็นเครื่องมือ Project Management แบบ Agile ที่มีลักษณะเป็นกระดานและการ์ด ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คนที่ใช้งานได้เห็นภาพและช่วยควบคุม Workflow ทั้งหมด

bottom of page