top of page

Affiliate Link

วิธีการโปรโมทผ่านลิงก์ เมื่อมีการคลิกลิงก์ดังกล่าวในโซเชียลมีเดีย ในบล็อก ก็จะมีค่าตอบแทนให้ผู้สร้างลิงก์นั้นขึ้นมา นักการตลาดดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สร้างลิงก์เหล่านี้เอง แต่สามารถติดต่อ Influencer หรือ Micro Influencer ให้ช่วยแนะนำสินค้าหรือบริการแล้วแปะลิงก์ที่พวกเขาสร้างขึ้นเอง เพื่อนำทางมาสู่เว็บไซต์ที่ขายสินค้าได้โดยตรง นอกจากจะเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ต้องการช่วยแนะนำสินค้าหรือบริการแล้ว ยังสามารถวัดผลจากสถิติการคลิกลิงก์ในช่องทางต่าง ๆ ได้อีกด้วย

bottom of page