top of page

Unilever สร้างแบรนด์อย่างไร ให้ยั่งยืน


แบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 90 ปีอย่าง Unilever ที่สร้างแบรนด์ได้อย่างยั่งยืนผ่านการสนับสนุนจากคนไทย จน Unilever ได้เติบโตอย่างมั่นคง และได้กลายมาเป็นอันดับหนึ่งแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย โดย 99% ของครัวเรือนไทย 25 ล้านครัวเรือนใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ 3 ครั้งต่อวัน และได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 นายจ้างดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน (2560-2565) ผ่าน 2 แนวทางที่สำคัญอย่าง


สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า

และ

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ซึ่งหากยกตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละสินค้าภายใต้ Unilever จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนถึงการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน


บรีส

ลานเล่นบรีส เพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยได้เล่น ได้เลอะ และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กได้เล่นและลงมือทำจริงในธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยลดขยะพลาสติก และสร้างความรู้ในการจัดการขยะในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน มากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย


นอกจากนี้บรีส ยังได้ปรับเปลี่ยนสูตรในผลิตภัณฑ์สูตรน้ำทุกชนิดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยใช้ส่วนผสมของเอนไซม์ที่สกัดจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีแผนจะนำไปพัฒนาและปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆของบรีสต่อไป


คนอร์

สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการยิ่งขึ้นผ่านโครงการ 'กินดีได้ดี' ที่ชวนคนไทยบริโภคอาหารที่มีประโยชน์อย่างสม่ําเสมอ โดยเปลี่ยนแปลง 3 ข้อง่ายๆ ได้แก่


  1. รับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง

  2. รับประทานผักให้มากขึ้น

  3. รับประทานธัญพืช ถั่ว และเมล็ดพืชให้หลากหลาย


วอลล์

นําร่องขนส่งไอศกรีม ด้วยรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า 100% รายแรกในไทย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 76% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล


วอลล์ยังมุ่งสร้างกิจกรรมเสริมชุมชนให้คนไทยมีความสุขกว่าเดิมอีกด้วย ในแต่ละปี วอลล์ได้สร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งในประเทศไทย ผ่านโครงการตัวแทนแห่งความสุขที่รู้จักกันดีในชื่อ “พี่ติมวอลล์” โครงการนี้ให้ทั้งการฝึกอบรม อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และใบอนุญาต แก่คนที่ว่างงานระยะยาวหลายพันคน


วาสลีน

บริจาคผลิตภัณฑ์ให้คนที่ขาดแคลน วาสลีนต้องการให้ทุกๆคน ในทุกๆพื้นที่ ได้มีสุขภาพผิวที่สุขภาพดีและได้รับการเยียวยา เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่


วาสลีน ทำงานร่วมกับยูนิเซฟ (UNICEF) กระทรวงสาธารณสุข และสภาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตและการดำรงชีวิตของฮีโร่แนวหน้าและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงผู้พิการนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


โดฟ

รณรงค์ยุติกฎการลงโทษ ตัดผมนักเรียน เพื่อส่งเสริม ความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก โครงการนี้จะเน้นความภาคภูมิใจในตนเองของโดฟ (Dove Self-Esteem) ที่มุ่งมั่นในการส่งต่อความมั่นใจ ส่งเสริมความงามที่แท้จริงให้กับเยาวชนทั่วโลก 250 ล้านคนภายในปี 2573


ซึ่งคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งรวมถึงนักจิตวิทยาจากศูนย์วิจัยด้านภาพลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ (University of the West of England)


โอโม

สอนทักษะการใช้ชีวิต ด้วยโครงการเรียนรู้สู่อนาคตสดใสของโอโม (Omo Bright Future Academy) จนถึงขณะนี้โครงการได้มีจำนวนผู้เข้าร่วมรับชมเนื้อหาที่มีคุณค่าและความบันเทิงทางออนไลน์มากกว่า 25 ล้านครั้ง

  • โดยเปิดตัวด้วยการให้ความสำคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย ท่ามกลางการแข่งขันในเศรษฐกิจแบบบูรณาการและการเติบโตสูง ผ่านคุณครูลูกกอล์ฟ

  • โครงการยังคงดำเนินต่อด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างศูนย์พัฒนาบุคลากรจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (John Robert Powers) และ บริษัทนายหน้าจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) เพื่อยกระดับโครงการและจัดเวิร์คช็อปสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการคำแนะนำด้านอาชีพเกี่ยวกับวิธีสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์งานในฝัน


คอมฟอร์ท

เปิดตัว รีฟิล สเตชั่น ส่งเสริมผู้บริโภคนําพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่า


ซันไลต์

ปรับสูตรใหม่ ด้วยเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติ 100% ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิด ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งในสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ และโลกมากยิ่งขึ้น


เพราะยูที่ดีคือยูนิลีเวอร์

เรียนรู้การสร้างแบรนด์แบบยั่งยืนผ่าน Mini MBA – Branding & Communication Management หลักสูตรการบริหารและสื่อสารแบรนด์

6 views0 comments

Comments


bottom of page