top of page
ปก หลัก-01.png

DIGITAL ASSET INVESTMENT
& MANAGEMENT #2

MINI MBA

Mini MBA: Digital Asset Investment & Management #2
หลักสูตรการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล รุ่น 2

live-02.png

เรียนสดออนไลน์แบบ NEO Interactive พร้อมเวิร์กชอปออนไลน์และเอกสารประกอบการเรียน
 
รับประกาศนียบัตรจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


ขณะนี้รุ่น 2 ยังไม่เปิดรับสมัคร
หากท่านสนใจสมัคร สามารถลงชื่อของท่านได้ด้านล่างเพื่อทำการ Pre-Registration ​

เปิดโลกการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เริ่มต้นก้าวแรกอย่างมั่นใจ 
ผสมผสานความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

Mahidol Logo-02.png
LOGO NEO 2022-02.png
cropped-logo01.png
SCB-10X_Logo-1.png
Bitcast Logo 2.png
cryptomind-logo-thumbnail-1288x724.png

Mini MBA - Digital Asset Management #2
หลักสูตรการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล รุ่น 2

อยากลงทุนในบิทคอยน์ เคยได้ยินเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่
แต่ไม่มั่นใจว่าจะต้องรู้อะไรบ้าง?

 

เริ่มลงทุนไปแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจว่ามีเรื่องไหน

ที่ต้องเข้าใจเพิ่มอีกไหม?

หลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเปิดโลกการลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล ครบทุกองค์ความรู้สำคัญที่จะพาผู้เรียนสู่ก้าวแรกการลงทุน
ผู้เรียนจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่การทำความเข้าใจพื้นฐานในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มาที่ไปของสินทรัพย์ดิจิทัล แนวโน้มและทิศทางในอนาคต เทรนด์และมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลและโอกาสในการลงทุน การประเมินคุณค่า รวมไปถึงความเสี่ยงและการบริหารความปลอดภัย

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าใจแนวทางการลงทุนของตนเอง และสามารถเลือกการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนได้ 
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่สนใจและต้องการเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
- ผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้แนวทางการลงทุนทางเลือกในสินทรัพย์ดิจิทัล 
- ผู้ที่อยากเข้าใจแนวทางการลงทุนของตนเอง ก่อนเริ่มการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

สิ่งที่ผูเ้รียนจะได้รับ

ปูพื้นฐานสู่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
เริ่มลงทุนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการลดความเสี่ยงในความไม่รู้

รู้จักกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ Value Investing, ICO, IEO, IDO, Trading, Mining/ Staking หรือ Liquidity Providing/ Farming

ประเมินมูลค่าและวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 

วิเคราะห์สไตล์การลงทุนของตนเอง
พร้อมเลือกรูปแบบการลงทุนที่ตอบโจทย์

3d-rendering-digital-binary-data-microchip-with-glow-circuit-board-background.jpg

ไม่พลาดเรื่องความปลอดภัย
และการวางแผนบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล
ด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัล

Bitcoin
Certificate-01.png

Mini MBA Certificate

ประกาศนียบัตรจาก NEO Academy

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร
Mini MBA- Digital Asset Investment & Management 
เมื่อเรียบจบและเข้าเรียนตามเงื่อนไขของหลักสูตร

เนื้อหาในหลักสูตร
เปิดโลกการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน 4 Modules การเรียนรู้

Info-01-01-01.png
Info-05.png

MODULE 1

Introduction to Digital Asset 

พื้นฐานการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ปูพื้นฐานด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเงิน ตั้งแต่หน้าที่ของเงิน ประวัติของเงิน การกำเนิดขึ้นของ Bitcoin เทคโนโลยีที่ใช้ และประโยชน์ของ Bitcoin ในฐานะที่เป็นเงินสดดิจิทัลแรกของโลก ตลอดจนการเป็นสินทรัพย์การลงทุนประเภทใหม่ รวมถึงวิวัฒนาการของ Smart Contract จนไปถึงการนำไปใช้งานอย่าง Decentralized Application (dApp) หรือ Decentralized Finance (DeFi)

Lessons

 • The Past, Present, and Future of Money
  อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเงิน

   

 • Reimagining Banking and Financial Services
  จินตนาการใหม่ของการธนาคารและบริการทางการเงิน

Info-06.png

MODULE 2 

Types of Digital Asset Investment

ประเภทของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

เรียนรู้การจำแนกประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลและกรณีศึกษา ตั้งแต่ Digital Currency, Utility Token, Security Token, Non-Fungible Tokens (NFT), Stable Coin รวมไปถึงรูปแบบในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างการลงทุนในพื้นฐาน การลงทุนผ่านการระดมทุน การเทรด การขุด (Mining/ Staking) ไปจนถึงการฟาร์ม (Farming)

Lessons

 • Digital Asset Classification and Case Studies
  การจำแนกประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลและกรณีศึกษา

   

 • Investing in Digital Assets
  รูปแบบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

Info-07.png

MODULE 3

Digital Asset Investment Evaluation

การประเมินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

เข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ เปรียบเทียบการประเมินมูลค่าระหว่างธุรกิจทั่วไปกับสินทรัพย์ดิจิทัล การศึกษาโมเดลธุรกิจและรูปแบบรายได้ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ของเหรียญ (Tokenomics) และความเสี่ยงที่ควรคำนึงถึง

Lessons

 • Digital Asset Valuation
  การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล

   

 • Tokenomics and Risk Assessment
  เศรษฐศาสตร์ของเหรียญและการประเมินความเสี่ยง

Info-08.png

MODULE 4

Digital Asset Management

การบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล

รู้จักกระเป๋าเงินดิจิทัลและระบบการทำงานของกระเป๋า เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณให้ปลอดภัยมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับ Private Key, Public Key และการทำธุรกรรมบน Blockchain ประเภทของกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่าง Cold Wallet หรือ Hot Wallet มากกว่านั้นยังอัปเดตสถานการณ์ต่าง ๆ ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล แนวโน้มในอนาคตอย่าง Metaverse, Web 3.0 รวมถึงข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น CBDC กฎหมาย หรือ ภาษี

Lessons

 • Digital Asset Wallet and How Does It Work
  การทำงานของกระเป๋าเงินดิจิทัล
   

 • Opportunities and Risks for Investing in Digital Assets
  โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สอนในหลักสูตร

คุณ ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ (คุณบิท).png

ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

จบการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำงานเกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ IT Operation กว่า 20 ปี  มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งยังมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสของสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่ผู้สนใจ ทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ

 

ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และเป็น
ผู้ก่อตั้ง Bit Investment ช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

คุณ พริษฐ์ บุญเลื่อน (คุณอ๊อค).png

พริษฐ์ บุญเลื่อน

Senior Analyst, Cryptomind Group

มีความเชี่ยวชาญด้าน DeFi และ DeFi 2.0 โดยเฉพาะการทำ Liquidity Mining, Staking และ NFT

 

ปัจจุบันมีหน้าที่ทำบทวิจัยเนื้อหาและบรรยายเกี่ยวกับ DeFi โดยเฉพาะอยู่ที่ Cryptomind Advisory ในเครือ  Cryptomind Group ที่ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย

คุณ พงศธร นิติธรรมวุฒิ (คุณบิ๊ก)_edited.jpg

 พงศธร นิติธรรมวุฒิ

Senior Blockchain Engineer, SCB 10X

เริ่มต้นศึกษาเทคโนโลยี Blockchain ตั้งแต่ปี 2017 และเข้าทำงานในฐานะ Blockchain Engineer เมื่อปี 2018 มีส่วนร่วมในการพัฒนา Decentralized Exchange อย่างหลากหลาย ทั้ง Smart Contract, Web Application และการเชื่อมต่อกับ Crypto Wallet ต่าง ๆ

 

ปัจจุบันเป็น Senior Blockchain Engineer ที่ SCB 10X มีบทบาทในการศึกษาและพัฒนา Decentralized Application บนหลาย ๆ Blockchain Platform อย่าง Ethereum, Layer 2 หรือ Terra Chain

คุณ อรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา (คุณโอ).png

อรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา

Blockchain Tech Lead, SCB 10X

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 10 ปี โดยเฉพาะสายงานด้าน Blockchain Technology กว่า 5 ปี นำทีมวิจัยและพัฒนา Plasma Layer 2 Scaling Solution บน OMG Network
 

ปัจจุบันเป็น Blockchain Lead ของบริษัท SCB 10X ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนา DeFi Protocol บนระบบ Ethereum, Terra และระบบบล็อกเชนอื่นๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการบล็อกเชนต่างๆ ที่อยู่ภายในเครือบริษัทอีกด้วย

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์.jpg

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับโครงการลงทุน การประเมินมูลค่าธุรกิจ และการจัดการกลยุทธ์ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านการเงินกับบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง 
 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

274161099_10210250648580834_2211045742967234262_n_edited.jpg

อภิชิต รุ่งจิราภิรัตน์

ผู้อำนวยการหลักสูตร
Mini MBA - Digital Asset Investment & Management

มีความตั้งใจในการออกแบบหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนเริ่มต้นก้าวแรกการลงทุนด้วยความเข้าใจ และรวบรวมทุกเรื่องสำคัญที่ผู้สนใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรู้

รศ.ดร.คณิสร์ เเสงโชติ.png

รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ

รองศาสตราจารย์ประจำภาคการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.คณิสร์ แสงโชติ ผู้เขียนหนังสือ “เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics สหราชอาณาจักร ปริญญาโทด้าน MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทและเอกด้านการเงินจาก Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณ พิริยะ สัมพันธารักษ์ (อาจารย์ตั๊ม) - 3.png

พิริยะ สัมพันธารักษ์

MD, Chaloke Dot Com

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำอยู่ 7 ปี ระหว่างนั้นได้เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน และช่วยสอนเกี่ยวกับการลงทุนมาตลอด จบการศึกษาปริญญาโท M.Sc ทาง Digital Currencies and Blockchain Technologies จากมหาวิทยาลัย Nicosia, Cyprus ในปี 2019 และจัดรายการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Bitcoin และการลงทุนใน Cryptocurrency ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในรายการ CDC Bitcoin Talk นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมบล็อกเชนแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งประเทศไทย ได้รับ License ผู้ให้คำแนะนำทางการลงทุน Cryptocurrency จาก กลต.

แนะนำหลักสูตร Mini MBA - Digital Asset Investment & Management

Course Introduction

NEO Interactive Online
เรียนสดออนไลน์ สื่อสารกับผู้สอนแบบ Real Time ผ่านโปรแกรม Zoom
พร้อมเอกสารประกอบการเรียนและเวิร์กชอปรูปแบบออนไลน์ 

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Reg DAM2

Pre-Registration
ขณะนี้รุ่น 2 ยังไม่เปิดรับสมัคร
หากท่านสนใจสมัคร สามารถลงชื่อของท่านได้ด้านล่างเพื่อทำการ Pre-Registration

bottom of page