top of page

ผู้สอนในหลักสูตร 

อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์.jpg

อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์

CEO & Co-founder, Easy PDPA

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล Forbes 30 Under 30 Asia ปี 2018  หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง EasyPDPA  ที่ให้คำปรึกษาด้าน PDPA ให้แก่บริษัทที่ได้รับรางวัล PDPA Compliance Award 2020 และอีกกว่า 40 บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

arsa_image2_edited.png

รศ. ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

นักพัฒนาด้าน DeepTech และ Arsa Framework
แพลตฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ

ที่ปรึกษาแผนกวิจัยและพัฒนาเกมของอาษาโปรดักชั่น และนักพัฒนาด้าน DeepTech และ Arsa Framework แพลทฟอร์มสร้างแอพพลิเคชั่น

ajarn sawitree_edited.jpg

ดร. สาวิตรี สันติพิริยพร

อาจารย์ด้านการจัดการ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จาก La Trobe ดร.สาวิตรี ทำงานบริหารการศึกษาในหลายบทบาทในวงการอุดมศึกษา มีประสบการณ์และดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญในมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน

ดร. อริชัย รักธรรม-02.png

ดร. อริชัย รักธรรม    

อาจารย์ภาควิชาการเงิน
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Director and Financial Consultant, SYNTEC 
ที่ปรึกษาทางการเงินในองค์กรรัฐ

และเอกชนชั้นนำของไทย

ทนายแก้ว2.png

ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล (ทนายแก้ว)

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และ Managing Director
บริษัท Legal Intelligence

ที่ปรึกษากฎหมาย และอาจารย์พิเศษ
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์  และเจ้าของเพจ “Legal Intelligence
มนต์ชัย ทนายโซเชียล”
เพจให้ความรู้กฎหมายที่เน้นเข้าใจง่ายแบบพอดีคำ (Bite Size)

BD744CE6-6FBC-4876-81E5-2EE9C7E9E135_edited.jpg

พัสนัย ดอยล์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
PSC Security and Facility Services Limited 

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 26 ปี
ในบริษัทข้ามชาติที่มีความหลากหลายขององค์กรสูง  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การออกแบบองค์กร , HR partnership
รวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงาน (Employee Recognition)

Triyut (4 of 8)_edited_edited.png

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

ประธานสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักออกแบบ วิทยากร และนักธุรกิจมากประสบการณ์ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้า และหนึ่งในผู้สอนใน NEO Academy การศึกษารูปแบบใหม่เพื่อโลกใหม่ยุคดิจิทัล

%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-09_edited.png

ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

กรรมการผู้จัดการ
Infotech Maker Co., Ltd.

ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล

ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล และวิทยากรบรรยาย และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ให้กับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

%E0%B8%94%E0%B8%A3_edited.jpg

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ
และการเงินสำหรับผู้ประกอบการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับโครงการลงทุน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านการเงินกับบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

พิเศษ! Management Talk
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในธุรกิจชั้นนำ
ที่จะมาร่วมแซร์เคล็ดลับและประสบการณ์พาธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

ไผท ผดุงถิ่น.png

   บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล  
   ไผท ผดุงถิ่น  

พิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์   
ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

มามากกว่า 10 ปี และอดีตผู้บริหารจากโรงแรมชั้นนำ อาทิเช่น Four Season Hotel Bangkok, Anantara Siam Bangkok Hotel และ Royal Orchid Sheraton Hotel และยังได้รับการแต่งตั้งเป็น Board of Director ของสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (Thailand Incentive and Convention Association - TICA) ตั้งแต่ปี 2008 - 2018

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการขาย
การบริหารอสังริมทรัพย์ และการบริหารการปฏิบัติการ

ไผท ผดุงถิ่น
ผู้ก่อตั้ง Builk เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารธุรกิจก่อสร้างรายแรกในเอเชีย

ผู้ที่ต้องการจะพลิกโฉมวงการก่อสร้างให้ก้าวสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ


ปัจจุบัน Builk มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs

ที่บริหารงานอยู่ในระบบกว่า 18,000 บริษัท
ใน 5 ประเทศ เป็น Start Up รายแรกๆ

ของประเทศที่สามารถระดมทุนได้ และเป็น

ต้นแบบของ Start Up เมืองไทยรุ่นต่อๆ มา

พิพัฒน์1-01.png

 
 บริหารองค์กรในวันที่ต้องเปลี่ยนแปลง 
   พิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์  

bottom of page