top of page
AW2-01.png

DIGITAL MARKETING MANAGEMENT #8

หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 8

Certificate Template_Completion Cer Eng.png

รับฟรี

วิดีโอคอร์สออนไลน์ และWorksheet Template
แนวทางการสร้าง Brand Book
 
เพื่อการสร้างและสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจนเสริมให้การทำการตลาดดิจิทัลมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Brand Book

ช่วงเวลาการอบรม รุ่นที่ 8 : (เปิดรับสมัคร)

เรียนระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 - 17 มีนาคม 2567

6292 [Converted]-02.png

เรียนรูปแบบ Online + Onsite พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

พิเศษ! รับส่วนลด EARLY BIRD + ส่วนลด SUPER EARLY BOOK รวมมูลค่า 5,000 บาท
(จำนวนจำกัด สำหรับ 10 ท่านแรกเท่านั้น)

แม่นยำเรื่องการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล จัดสรรงบประมาณการตลาดได้อย่างเหมาะสม 
สร้างคอนเทนต์การตลาดที่โดนใจลูกค้า และใช้ข้อมูลเป็นในการวัดผลความสำเร็จของแคมเปญ

อัปเดตเทรนการตลาดล่าสุด

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไห

จากคนในวงการตัวจริง

ทำการตลาดยุคใหม่

ผ่านอินฟลูเอนเซอร์

ที่มีอิทธิพลกับการซื้อ

ทำการตลาดอย่างไม่ไร้ทิศทาง วางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์

กลุ่มเป้าหมาย

วางแผนโฆษณาออนไลน์อย่างมีหลักการ ไม่พลาดลงงบประมาณแบบไม่เข้าใจ

ใช้เครื่องมือ Martech ช่วยทำงาน ติดอาวุธกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เจาะลึก Insight ฉลาดใช้ข้อมูลทำการตลาดแบบ Data-Driven Marketing

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานการตลาดดิจิทัล การบริหารทีมและงบประมาณ ไปจนถึงการสร้างแคมเปญในช่องทางต่างๆ และเข้าใจหลักการวัดผลความสำเร็จของการทำการตลาดดิจิทัล เรียนผ่านรูปแบบ Lecture + Workshop ที่ผู้เรียนจะได้สร้างแผนการตลาดดิจิทัลของตนเองผ่าน Digital Marketing Canvas

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างแผนการตลาดดิจิทัล

ผู้จัดการการตลาด และนักการตลาด ที่ต้องบริหารแผนและงบประมาณการตลาดดิจิทัล

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน

Digital Marketing 
เรียนครบองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้สอนในหลักสูตร 

Triyut (4 of 8).png

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

ประธานหลักสูตรสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Lecturer_ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

 อาจารย์ประจำสาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Lecturer_ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด

Lecturer_ชวลิต เดชะนรานนท์

ชวลิต เดชะนรานนท์

LINE Certified Coach 2023

Facebook Certified

Lecturer_พงษ์ปิติ ผาสุขยืด

พงษ์ปิติ ผาสุขยืด

ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ AD ADDICT และ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด

Lecturer_จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์

จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์

นายกสมาคมมาร์เทค แอสโซซิเอชั่น ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend

Lecturer_สุวิตา จรัญวงศ์

สุวิตา จรัญวงศ์

CEO & Co-founder Tellscore Co., Ltd.

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด

Lecturer_พุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท

พุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท

Deputy Director of Data Research Product Wisesight

Lecturer_ณัฐพงษ์ อินทร์โพธิ์

ณัฐพงษ์ อินทร์โพธิ์ 

Marketing Director,
MONIX Co., Ltd.

Lecturer_อภิชิต รุ่งจิราภิรัตน์

อภิชิต รุ่งจิราภิรัตน์

Product Manager, Purple Ventures Co., Ltd. (Robinhood)

อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ SCB 10X

Course Syllabus MKT
 • MODULE 2: Financial Statements and Analysis
  งบการเงินและการวิเคราะห์การดำเนินงานของธุรกิจ งบการเงินที่สำคัญของกิจการ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผู้จัดการสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ การดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึกด้วยแนวคิดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น Liquidity ratios, Efficiency ratios, Profitability ratios และ Gearing ratios เป็นต้น ▶️ เข้าใจฐานะทางการเงินของกิจการ (Statement of financial position) ▶️ วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยงบกำไรขาดทุน (Statement of profit and loss) ▶️ กระแสเงินสด หัวใจของการบริหารกิจการ (Statement of cash flow) ▶️ เข้าใจสถานการณ์ของกิจการด้วยอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio)
 • MODULE 4: Making Investment Decisions
  การวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการลงทุนต่างๆที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร โครงการลงทุนทางธุรกิจต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้จัดการในทุกๆสายงานต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ ดังนั้น แนวคิดทางด้านการวิเคราะห์โครงการลงทุนจึงเป็นทักษะจำเป็นสำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ ▶️ เพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการด้วยการตัดสินใจในการลงทุนอย่างชาญฉลาด (Making investment decisions) ▶️ มูลค่าเงินตามเวลา (Time value of money) ▶️ ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญสำหรับโครงการลงทุน ▶️ โครงการลงทุนทั้ง 7 ประเภท ▶️ 6 ขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้วย Financial Feasibility Canvas (FFC) ▶️ กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ
 • MODULE 3: Cost Management and Cost-volume-profit analysis
  การจัดการต้นทุนของธุรกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุน ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ อาทิเช่น Fixed cost, Variable cost, Direct cost และ Indirect cost เป็นต้น ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วางแผน ติดตามและควบคุมได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณขาย และกำไรเพื่อการตัดสินใจของผู้จัดการ ▶️ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม (Basic cost management) ▶️ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณขาย และกำไร (Cost-volume-profit analysis) ▶️ จุดคุ้มทุนขั้นต่ำสุดในการตัดสินใจเบื้องต้น (Breakeven point)
 • MODULE 6: Financial Instruments and Capstone Presentation
  เข้าใจเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่และการนำเสนอ Project เพื่อรับคำแนะนำ เข้าใจเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ช่วยในการระดมทุนสำหรับองค์กรในระยะยาวหรือการบริหารสภาพคล่องสำหรับกิจการในระยะสั้น รวมไปถึงเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำวันและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้กิจการและโครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคง และ การนำเสนอ Capstone project ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้บทเรียนในหลักสูตรเพื่อนำเสนอกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำและพัฒนาต่อไป ▶️ เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่สำหรับการระดมทุน (Financial instruments for fund raising) ▶️ เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องของกิจการ (Financial tools for liquidity management) ▶️ การนำเสนอ Capstone project และ เพื่อรับคำแนะนำและพัฒนาต่อไป
 • MODULE 1: Business Finance Essentials
  แนวคิดพื้นฐานทางด้านการจัดการการเงินของธุรกิจ หน้าที่ทางการเงิน อาทิเช่น การจัดหาเงินลงทุน การใช้จ่ายเงินลงทุน การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารต้นทุนการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงโครงสร้างของเงินทุนซึ่งประกอบด้วยหนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ และทำความเข้าใจงบการเงินเบื้องต้นผ่านกรณีศึกษา ▶️ การเงิน เรื่องจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้จัดการสมัยใหม่ ▶️ โครงสร้างของเงินทุน และ ความสำคัญของงบการเงิน ▶️ งบการเงินเบื้องต้น (Financial statement fundamentals)
 • MODULE 5: Corporate Financial Planning and CFO Talk
  การวางแผนการเงิน การจัดทำงบประมาณและเสวนากับผู้บริหารสายงานการเงิน การวางแผนการเงินสำหรับหน่วยงานในระดับต่างๆขององค์กร และ การจัดทำและบริหารงบประมาณ เพื่อให้ผู้จัดการเกิดความเข้าใจในด้านการวางแผนทางการเงินที่ผู้บริหารต้องดำเนินการ และ เสวนากับผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงินเพื่อให้ผู้จัดการสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและวางแผนการเงินให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวที่เป็นเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้ ▶️ การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงินของผู้จัดการ (Financial planning and forecasting) ▶️ การจัดทำงบประมาณ และ การบริหารงบประมาณ (Budgetary planning and control) ▶️ การเสวนากับผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงินจากองค์กรชั้นนำ (CFO Talk)
 • Creativity & Innovation ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยง
  - Design Thinking: การคิดเชิงออกแบบ -Foresight Thinking: การคิดเชิงคาดการณ์อนาคต -Business Model & Business Mode! Shift: โมเดลธุรกิจและการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ -Innovation & Creativity: การอกแบบนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
 • Customer Centric ความสามารถในการทำความเข้าใจลูกค้าและเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  -Customer Journey Map: การสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า -Omni Channel Sales Management: การบริหารการขายผ่าน Omni Channel -Digital Marketing Canvas: การออกแบบแผนการตลาดดิจิทัลผ่านผืนผ้าใบแบบจำลอง -Consultative selling: การสร้างทักษะการขายด้วยการให้คำปรึกษา -Performance Marketing Management: การบริหารจัดการตลาดแบบวัดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
 • Data & Insight ความสามารถในการออกแบบข้อมูล
  -Information Design & Data Architecture: การออกแบบข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล -Data Analytic: การวิเคราะห์ข้อมูล -Data Modeling: การสร้างแบบจำลองข้อมูล -Financial Feasibility Study for Decision: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ -Essentials of Business Valuation: การประเมินมูลค่าธุรกิจ
 • Digital Mindset & Soft Skills กรอบความคิดและทัศนคติทางด้านพฤติกรรม การใช้ดิจิทัล
  -Agile Management: การบริหารงานแบบคล่องตัวขององค์กรยุคดิจิทัล - Lean Start up: ลีนสตาร์ตอัพ -Digital Business Management: การบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล -Change & Stakeholder Management: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -Organization Development& Transformation: การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนองค์กร -Pro Trainer for Leaders: ทักษะการสื่อสารด้านการสอนงาน - Essential of Presentation Skill: ทักษะการนำเสนองาน
 • Digital Literacy ความสามารถและทักษะทางด้านชอฟแวร์และคอมพิวเตอร์
  -Digital Platform Project Management: การบริหารโครงการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล -Basic Generative A1: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ในธุรกิจ
 • 4. Operation & Risk Management : หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจและความเสี่ยง
  เรียนรู้การบริหาร การดำเนินงาน ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ พร้อมเรียนรู้หลักการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ และการวางแผนเพื่อรับมือความเสี่ยงนั้น ▶️ Operation Management Essentials หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจ ▶️ Risk Management Essentials หลักการบริหารความเสี่ยง
 • 6. Business Law in Digital Era : กฎหมายธุรกิจสำคัญในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้พื้นฐานกฎหมายธุรกิจ นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ พร้อมอัปเดตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ล่าสุด และแนวทางในการจัดการองค์กรเพื่อรับมือกับ PDPA ▶️ Essentials of Business Law กฎหมายจำเป็นสำหรับธุรกิจ ▶️ Personal Data Protection Act (PDPA) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 1. Business Essentials : หลักการบริหารธุรกิจ
  เริ่มต้นด้วยการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับ “ธุรกิจ” ตั้งแต่รูปแบบการบริหาร บริษัทประเภทต่างๆ เรียนรู้ส่วนประกอบของธุรกิจผ่าน Business Model Canvas (BMC) ประเภทของโมเดลรายได้ธุรกิจ (Types of Business Model) พร้อมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปในโลกดิจิทัล ▶️ Business Management Essentials หลักสำคัญในการจัดการธุรกิจ ▶️ Business Management Shift in Digital Era การบริหารที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล
 • 5. Business Finance : หลักการบริหารการเงินธุรกิจ
  เรียนรู้หลักการเงินเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ คำนิยามสำคัญเกี่ยวกับการเงินที่ต้องรู้ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พร้อมอัปเดตทิศทางการเงินของธุรกิจในอนาคตที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ▶️ Business Finance Essentials หลักการเงินธุรกิจ ▶️ Trends & The Future of Finance อัปเดตอนาคตการเงิน ▶️ Financial Analysis + Workshop วิเคราะห์การเงินธุรกิจ
 • 3. Competitive Strategic Management : การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
  MODULE 3: Competitive Strategic Management การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันเรียนรู้บริบทของทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ สามารถการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและข้อจำกัดของหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนด ทิศทางและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร ไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งการดำเนินงาน ตามแผน การควบคุมและประเมิน ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับสากล โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา และรูปแบบจำลองทางธุรกิจ
 • 7. Digital Technology & Final Presentation : เทคโนโลยีธุรกิจและการนำเสนองาน
  เรียนรู้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ▶️ Digital Technology for Business เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ ▶️ Project Presentation & Certification Ceremony การนำเสนอโปรเจ็คและพิธีมอบประกาศนียบัตร
 • 2. Marketing in Digital Context หลักการตลาดในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้หลักสำคัญในการบริหารการตลาด การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้ส่วนผสมทางการตลาด 4P (4P: Product, Price, Place และ Promotion) ทำความเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าด้วยการทำ Customer Persona ▶️ Marketing Essentials หลักสำคัญในการทำการตลาด ▶️ Marketing in Digital Context การตลาดในยุคดิจิทัล ▶️ แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร: บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • Applying Digital Tools for Effective Project Management
  🔰เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management Tools) ในประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม Productivity ในการบริหาร เช่น เครื่องมือบริหารกระบวนการ เครื่องมือการบริหารแบบ Kanban เครื่องมือการบริหารงบประมาณ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ Collaboration tool 🔰Workshop : วางแผนโครงการด้วย Digital tools
 • Project Management Life Cycle
  🔰เรียนรู้วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ (Project Initiating), การกำหนดโครงการ (Project Defining), การวางแผนโครงการ (Project Planning), การปฏิบัติโครงการ (Project Implementing) และการจบโครงการหรือการปิดโครงการ (Project Closing) และหลักการบริหารแต่ละขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ Project management trends in 2023
 • Essential Finance & Project Budgeting and Project Cost Monitoring & Managing Project Risk
  🔰เรียนรู้หลักการเงิน คำนิยาม และคอนเซปต์การเงินที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ และเรียนหลักการวางแผนงบประมาณของโครงการ 🔰เรียนรู้การติดตาม บริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณ เพื่อให้โครงการเสูร็จสิ้นภายในงบประมาณที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ 🔰Workshop: วางแผนการเงินโครงการ และ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ
 • The Importance of TOR & Preparing Project Proposal and Planning Project & Resources in Digital Age
  🔰เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรระบุในเอกสาร TOR และเทคนิคการเขียนนำเสนอโครงการเพื่อขายงาน และสิ่งที่ควรรู้ก่อนเขียนโครงการ 🔰เรียนรู้หลักการวางแผนโครงการ การจัดสรรพยากรที่จำเป็นในโครงการ และการวางแผ่นขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 🔰Workshop : วิเคราะห์โครงการกรณีศึกษาผ่าน TOR และเส้นทางวิกฤต (Critical path) ของโครงการ
 • 2. Digital Marketing Media and MarTech สื่อและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านการใช้เครื่องมือ Buyer Persona และ Customer Journey Map พร้อมเรียนรู้หลักการเลือกใช้ MarTech หรือเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ▶️ Defining the Right Target Audience and Digital Media กำหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อดิจิทัลให้แม่นยำ ▶️ Selecting the Right MarTech เลือกเครื่องมือสำหรับการตลาดให้เหมาะสม
 • 5. Data Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูล
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการใช้ข้อมูล (Data) ช่วยทำการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักเครื่องมือในการทำ Data Marketing และประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ ▶️ Data Marketing for Digital Marketer การตลาดด้วยข้อมูลสำหรับนักการตลาดดิจิทัล
 • 1. Principle of Digital Marketing หลักการความรู้พื้นฐานของการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เริ่มจากการเรียนพื้นฐานการตลาดดิจิทัล ตั้งแต่วางแผน กำหนดตำแหน่ง และตั้งเป้าหมายทางการตลาด พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Digital Marketing Canvas ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ▶️ The Digital Marketing Canvas (DMC) เรียนรู้องค์ประกอบทางการตลาดดิจิทัลผ่าน DMC ▶️ Marketing Position and Goal Defining วางตำแหน่งทางการตลาด และการตั้งเป้าหมาย
 • 4. Content Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดโดยใช้คอนเทนต์
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด หลักการ และเรียนรู้เคล็ด(ไม่)ลับ ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ธุรกิจ ▶️ Content Marketing - Case Studies กรณีศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดด้วยคอนเทนต์ ▶️ Influencer Marketing การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์
 • 6. Future of Digital Marketing การตลาดดิจิทัลในโลกอนาคต
  ผู้เรียนจะได้อัปเดตโลกของการตลาดดิจิทัลในอนาคต เข้าใจและมองเห็นภาพแนวโน้มในอนาคตได้ชัดเจน รวมทั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เช่น ChatGPT หรือ Midjourney กับการทำการตลาดดิจิทัล ▶️ Digital Marketing Trends for the Future เทรนด์การตลาดดิจิทัลสำหรับโลกในอนาคต ▶️ Workshop Presentation & Evaluation การนำเสนองานและประเมินผลงาน
 • 3. Paid Media Management การบริหารจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักพื้นฐานการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยม การวางแผนแคมเปญได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย พร้อมเรียนรู้พื้นฐานการใช้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยทำการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและธุรกิจ ▶️ Managing Online Advertising Campaign การบริหารจัดการแคมเปญสื่อโฆษณาออนไลน์ ▶️ Integrated Online Advertising Strategy & Marketing Automation กลยุทธ์การทำโฆษณาออนไลน์แบบบูรณาการและการตลาดอัตโนมัติ ▶️ Planning for Content Marketing Strategy วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยคอนเทนต์
 • 4. Ultimate Brand Experience with Seamless Design
  เจาะลึกวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคที่ดิจิทัล ด้วยการนำข้อมูล (Data) มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมด้วยวิธีการเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ขั้นสุดให้กับลูกค้าและความรู้สึกที่ดีให้กับแบรนด์ ▶️ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้กับแบรนด์ Data Analytics for Better Brand Experience Design ▶️ เพิ่มพลังให้แบรนด์ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแบบ 360 องศา Brand Activation for Ultimate Customer Experience
 • 2. Brand Communication Strategy
  เรียนรู้หลักและความสำคัญของการวางกลยุทธ์เพื่อสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเรียนรู้หลักการและวิธีการรับมือหากเกิดวิกฤต (Crisis) ขึ้นกับแบรนด์ของคุณ ▶️ สื่อสารแบรนด์ให้มัดใจลูกค้าผ่านการทำ Content Marketing Communicate Your Brand Through Content Marketing ▶️การบริหารจัดการการสื่อสารภาวะวิกฤตของแบรนด์ที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล Crisis Communication Management in Digital Era
 • 3. The Creation of Brand Identity
  เรียนรู้หลักการออกแบบและนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ตั้งแต่การออกแบบ Logo, Graphic Elements, Visual, Text และอื่นๆ พร้อมร่วมทำ Workshop ในการออกแบบและจัดทำ Brand Book หรือคัมภีร์ของแบรนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการสร้างและสื่อสารแบรนด์ ที่นำมาใช้จริงได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ▶️ การสร้างประสบการณ์ด้วยการการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่น Experience though Brand Identity Design ▶️ การออกแบบคัมภีร์ให้กับแบรนด์อย่างแตกต่าง Brand Book Workshop
 • 6. The Evaluation Process for Better Brand Experience
  เรียนรู้วิธีการและการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ทั้งมุมที่เป็นมูลค่าทางการเงิน และมูลค่าที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมนำเสนอผลงานการทำ Brand Book ที่ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ สู่การออกแบบอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับแบรนด์ ▶️ การวัดผลการสื่อสารแบรนด์และการประเมินมูลค่าของแบรนด์ Brand Communication Measurement & Evaluation ▶️ ·การนำเสนองานและประเมินผลงาน Final Project Presentation & Evaluation
 • 1. : The Principle of Branding & How to Differentiate in Customer's Mind
  เรียนรู้หลักและเข้าใจความหมายของคำว่า Branding หลักคิดของความเป็น แบรนด์ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการมีสินค้าแล้วขายเพื่อสร้างผลกำไร แต่เป็นการสร้างความแตกต่างให้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน สร้างความศรัทธาให้กับแบรนด์ รวมถึงไปการช่วงชิงพื้นที่ในจิตใจของลูกค้าพร้อมเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) และการวาง Positioning ในแบบต่างๆ ที่จะทำให้คุณมีคุณค่าอย่างแท้จริง ▶️ พื้นฐานความเชื่อของแบรนด์ Brand Believe & Foundation of Branding ▶️ วางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ผ่านคุณค่าและเป้าหมายเพื่อมัดใจลูกค้า Purpose-Driven & Customer-Driven
 • 5. Emotional Branding with Storytelling
  เรียนรู้หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการสร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์ที่สามารถสร้างมูลค่า คุณค่า และความประทับใจให้กับแบรนด์ พร้อมเรียนรู้หลักของการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลกระทบเชิงอารมณ์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ▶️ การสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าจดจำให้กับแบรนด์ The Creation of Memorable Brand Storytelling ▶️ สร้างแบรนด์ด้วยอารมณ์และความรู้สึก Emotional Branding
MKT Calendar

ตารางเรียน ONLINE + ONSITE

เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM พร้อมเอกสารประกอบการเรียนและวิดีโอย้อนหลังและทำเวิร์กชอปในชั้นเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ

Online Sessions เรียนสดออนไลน์

วันอังคารและวันพฤหัส ที่ 27 กุมภาพันธ์ -24 มีนาคม 2567

เวลา 18:00-21:00 น. 

Onsite Sessions เรียนสดในชั้นเรียน

สถานที่เรียน : โรงเเรม หรือ สถานที่จัดประชุมในกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์, วันที่ 3 และ 17 มีนาคม 2567

เวลา 09:00-16:00 น.

หมายเหตุ: ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีเกิดสถานการณ์อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดย NEO ACADEMY จะทำการปรับวันเวลาเรียนตามความเหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่มีการเลื่อน หรือยกเลิกการอบรม เนื่องจากจำนวนผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลัดสูตร 

หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Management

เปิดสอนมาแล้ว 7 รุ่น

ผู้เรียน 200+ คน