top of page
Cover-04.png

  MINI MBA                     
  BRANDING                   
  & COMMUNICATION  
  MANAGEMENT           

หลักสูตร

ประกาศณียบัตร

วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการสร้างและสื่อสารแบรนด์

เรียน Online + Onsite

COURSE HIGHLIGHT

STRATEGY

Read More

BRANDING

Read More

DESIGN

Read More

สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนอย่างมีกลยุทธ์

หากคุณเน้นแต่ขายแต่ขาดเป้าหมายอันสูงสุด แบรนด์ของคุณอาจดับได้ไม่รู้ตัว มาเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าและน่าจดจำ เพื่อให้แบรนด์อยู่ได้นานกว่าที่เคยเป็น

สื่อสารแบรนด์ได้โดนใจ

อย่าสื่อสารผิดจนชีวิตเปลี่ยน!!! มาร่วมเรียนรู้และวิเคราะห์วิธีการวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและทรงพลังมากที่สุด

ออกแบบอัตลักษณ์ได้โดดเด่น

หากแบรนด์ไม่เด่น ไม่เตะตา ก็ไม่มีคนจดจำ ร่วมฝึกและทำการออกแบบอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์อย่างมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร

สร้างประสบการณ์แบบขั้นสุด

แบรนด์ที่ดีไม่ใช่แค่โดดเด่นแต่จำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ร่วมเรียนรู้กับหลากหลายวิธีในการสร้างประสบการณ์แบบขั้นสุดให้กับลูกค้า

เล่าเรื่องอย่างตราตรึงใจผ่านการทำ Content

เผยเทคนิคการทำ Brand Storytelling ผ่านรูปแบบ Content Marketing ที่โดนใจผู้ฟัง

จัดเต็มด้วย Case Study และ Workshop

อัดแน่นไปด้วยกรณีศึกษาและการทำ Workshop เพื่อให้คุณออกแบบ Brand Book ที่ไม่เหมือนใคร

พิเศษกับ Session : Brand Owner Talk

พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ให้แนวคิดการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ Start-Up ในยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการบริหาร และสื่อสารแบรนด์ (Mini MBA – Branding & Communication Management) คือ หลักสูตรที่จะทําให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจมีแนวคิดและมุมมองของพื้นฐานการสร้างแบรนด์อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่า คิดอย่างแบรนด์ ทําอย่างแบรนด์ได้อย่างมีกลยุทธ์ มีความคิดสร้างสรรค์และออกแบบแบรนด์ได้อย่างแข็งแกร่ง มีความโดดเด่นและเกิดความแตกต่างในจิตใจของลูกค้า รวมถึงการสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปบนโลกดิจิทัล และยังได้ทํา Workshop ฝึกออกแบบ Brand Book เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

Entrepreneurs

กลุ่มผู้ประกอบการ, เจ้าของธุรกิจ
ที่อยากสร้างแบรนด์อย่างมีคุณค่า

ให้อยู่ได้ในระยะยาว

Corporate Brand Manager / Corporate Brand Communication

พนักงานระดับ Manager ที่ทำเกี่ยวกับสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Branding) ที่ต้องการเสริมความรู้และทักษะด้านแบรนด์เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรหรือการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

Marketing Manager / Marcom Manager / HR Manager

ผู้จัดการด้าน Marketing, Marketing & Communication รวมถึง HR ที่ต้องการเสริมความรู้ด้าน Branding

Government Sector

พนักงานในหน่วยงานภาครัฐที่อยากศึกษาเรื่อง Branding เพื่อนําแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงาน

 • 4. Operation & Risk Management : หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจและความเสี่ยง
  เรียนรู้การบริหาร การดำเนินงาน ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ พร้อมเรียนรู้หลักการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ และการวางแผนเพื่อรับมือความเสี่ยงนั้น ▶️ Operation Management Essentials หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจ ▶️ Risk Management Essentials หลักการบริหารความเสี่ยง
 • 6. Business Law in Digital Era : กฎหมายธุรกิจสำคัญในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้พื้นฐานกฎหมายธุรกิจ นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ พร้อมอัปเดตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ล่าสุด และแนวทางในการจัดการองค์กรเพื่อรับมือกับ PDPA ▶️ Essentials of Business Law กฎหมายจำเป็นสำหรับธุรกิจ ▶️ Personal Data Protection Act (PDPA) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 1. Business Essentials : หลักการบริหารธุรกิจ
  เริ่มต้นด้วยการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับ “ธุรกิจ” ตั้งแต่รูปแบบการบริหาร บริษัทประเภทต่างๆ เรียนรู้ส่วนประกอบของธุรกิจผ่าน Business Model Canvas (BMC) ประเภทของโมเดลรายได้ธุรกิจ (Types of Business Model) พร้อมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปในโลกดิจิทัล ▶️ Business Management Essentials หลักสำคัญในการจัดการธุรกิจ ▶️ Business Management Shift in Digital Era การบริหารที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล
 • 5. Business Finance : หลักการบริหารการเงินธุรกิจ
  เรียนรู้หลักการเงินเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ คำนิยามสำคัญเกี่ยวกับการเงินที่ต้องรู้ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พร้อมอัปเดตทิศทางการเงินของธุรกิจในอนาคตที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ▶️ Business Finance Essentials หลักการเงินธุรกิจ ▶️ Trends & The Future of Finance อัปเดตอนาคตการเงิน ▶️ Financial Analysis + Workshop วิเคราะห์การเงินธุรกิจ
 • 3. Modern Human Resource Management : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
  เรียนรู้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประเภทของโครงสร้างองค์กร และความท้าทายในการบริหารองค์กรในปัจจุบัน พร้อมอัปเดตแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่และเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล ▶️ Modern Human Resource Management การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ▶️ Human Resource Tools & Application การประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการทรัพยากรบุคคล ▶️ แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร: บริหารองค์กรในวันที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 • 7. Digital Technology & Final Presentation : เทคโนโลยีธุรกิจและการนำเสนองาน
  เรียนรู้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ▶️ Digital Technology for Business เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ ▶️ Project Presentation & Certification Ceremony การนำเสนอโปรเจ็คและพิธีมอบประกาศนียบัตร
 • 2. Marketing in Digital Context หลักการตลาดในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้หลักสำคัญในการบริหารการตลาด การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้ส่วนผสมทางการตลาด 4P (4P: Product, Price, Place และ Promotion) ทำความเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าด้วยการทำ Customer Persona ▶️ Marketing Essentials หลักสำคัญในการทำการตลาด ▶️ Marketing in Digital Context การตลาดในยุคดิจิทัล ▶️ แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร: บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • Applying Digital Tools for Effective Project Management
  🔰เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management Tools) ในประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม Productivity ในการบริหาร เช่น เครื่องมือบริหารกระบวนการ เครื่องมือการบริหารแบบ Kanban เครื่องมือการบริหารงบประมาณ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ Collaboration tool 🔰Workshop : วางแผนโครงการด้วย Digital tools
 • Project Management Life Cycle
  🔰เรียนรู้วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ (Project Initiating), การกำหนดโครงการ (Project Defining), การวางแผนโครงการ (Project Planning), การปฏิบัติโครงการ (Project Implementing) และการจบโครงการหรือการปิดโครงการ (Project Closing) และหลักการบริหารแต่ละขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ Project management trends in 2023
 • Essential Finance & Project Budgeting and Project Cost Monitoring & Managing Project Risk
  🔰เรียนรู้หลักการเงิน คำนิยาม และคอนเซปต์การเงินที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ และเรียนหลักการวางแผนงบประมาณของโครงการ 🔰เรียนรู้การติดตาม บริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณ เพื่อให้โครงการเสูร็จสิ้นภายในงบประมาณที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ 🔰Workshop: วางแผนการเงินโครงการ และ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ
 • The Importance of TOR & Preparing Project Proposal and Planning Project & Resources in Digital Age
  🔰เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรระบุในเอกสาร TOR และเทคนิคการเขียนนำเสนอโครงการเพื่อขายงาน และสิ่งที่ควรรู้ก่อนเขียนโครงการ 🔰เรียนรู้หลักการวางแผนโครงการ การจัดสรรพยากรที่จำเป็นในโครงการ และการวางแผ่นขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 🔰Workshop : วิเคราะห์โครงการกรณีศึกษาผ่าน TOR และเส้นทางวิกฤต (Critical path) ของโครงการ
 • 2. Digital Marketing Media and MarTech สื่อและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านการใช้เครื่องมือ Buyer Persona และ Customer Journey Map พร้อมเรียนรู้หลักการเลือกใช้ MarTech หรือเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ▶️ Defining the Right Target Audience and Digital Media กำหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อดิจิทัลให้แม่นยำ ▶️ Selecting the Right MarTech เลือกเครื่องมือสำหรับการตลาดให้เหมาะสม
 • 5. Data Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูล
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการใช้ข้อมูล (Data) ช่วยทำการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักเครื่องมือในการทำ Data Marketing และประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ ▶️ Data Marketing for Digital Marketer การตลาดด้วยข้อมูลสำหรับนักการตลาดดิจิทัล
 • 1. Principle of Digital Marketing หลักการความรู้พื้นฐานของการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เริ่มจากการเรียนพื้นฐานการตลาดดิจิทัล ตั้งแต่วางแผน กำหนดตำแหน่ง และตั้งเป้าหมายทางการตลาด พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Digital Marketing Canvas ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ▶️ The Digital Marketing Canvas (DMC) เรียนรู้องค์ประกอบทางการตลาดดิจิทัลผ่าน DMC ▶️ Marketing Position and Goal Defining วางตำแหน่งทางการตลาด และการตั้งเป้าหมาย
 • 4. Content Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดโดยใช้คอนเทนต์
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด หลักการ และเรียนรู้เคล็ด(ไม่)ลับ ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ธุรกิจ ▶️ Planning for Content Marketing Strategy วางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยคอนเทนต์ ▶️ Content Marketing Strategy:Case Study กรณีศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดด้วยคอนเทนต์
 • 6. Future of Digital Marketing การตลาดดิจิทัลในโลกอนาคต
  ผู้เรียนจะได้อัปเดตโลกของการตลาดดิจิทัลในอนาคต เข้าใจและมองเห็นภาพแนวโน้มในอนาคตได้ชัดเจน รวมทั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เช่น ChatGPT หรือ Midjourney กับการทำการตลาดดิจิทัล ▶️ Digital Marketing Trends for the Future เทรนด์การตลาดดิจิทัลสำหรับโลกในอนาคต ▶️ Workshop Presentation & Evaluation การนำเสนองานและประเมินผลงาน
 • 3. The Creation of Brand Identity
  เรียนรู้หลักการออกแบบและนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ตั้งแต่การออกแบบ Logo, Graphic Elements, Visual, Text และอื่นๆ พร้อมร่วมทำ Workshop ในการออกแบบและจัดทำ Brand Book หรือคัมภีร์ของแบรนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการสร้างและสื่อสารแบรนด์ ที่นำมาใช้จริงได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ▶️ การสร้างประสบการณ์ด้วยการการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่น Experience through Brand Identity Design ▶️ การออกแบบคัมภีร์ให้กับแบรนด์อย่างแตกต่าง Brand Book Workshop
 • 4. Ultimate Brand Experience with Seamless Design
  เจาะลึกวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคที่ดิจิทัล ด้วยการนำข้อมูล (Data) มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมด้วยวิธีการเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ขั้นสุดให้กับลูกค้าและความรู้สึกที่ดีให้กับแบรนด์ ▶️ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้กับแบรนด์ Data Analytics for Better Brand Experience Design ▶️เพิ่มพลังให้แบรนด์ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแบบ 360 องศา Brand Activation for Ultimate Customer Experience
 • 2. Brand Communication Strategy
  เรียนรู้หลักและความสำคัญของการวางกลยุทธ์เพื่อสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์สู่ภายนอกองค์กรในบริบทของโลกดิจิทัล และเรียนรู้หลักการและวิธีการรับมือในการทำ Crisis Communication ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ▶️การวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ภายใน และภายนอกองค์กรในยุคดิจิทัล Internal & External Brand Communication in Digital Era ▶️การบริหารจัดการภาวะวิกฤตของแบรนด์บนโลกดิจิทัล Crisis Communication in Digital Era
 • 3. Better Brand Experience with Data & Technology
  เจาะลึกวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างประสบ การณ์ที่ดีให้กับทั้งตัวแบรนด์และลูกค้า รวมถึงเรียนรู้หลักการวิเคราะห์และการนำ Data มาเพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ ▶️สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคดิจิทัล Good Brand Experience in Digital Era ▶️กระบวนคิดเชิงออกแบบเพื่อต่อยอดแบรนด์ด้วยการใช้ข้อมูล Design Thinking by Data
 • 6. The Evaluation Process for Better Brand Experience
  เรียนรู้วิธีการและการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ทั้งมุมที่เป็นมูลค่าทางการเงิน และมูลค่าที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมนำเสนอผลงานการทำ Brand Book ที่ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ สู่การออกแบบอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับแบรนด์ ▶️ การวัดผลการสื่อสารแบรนด์และการประเมินมูลค่าของแบรนด์ Brand Communication Measurement & Evaluation ▶️ การนำเสนองานและประเมินผลงาน Final Project Presentation & Evaluation
 • 1. The Principle of Branding & How to Differentiate in Customer's Mind
  เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายการมีอยู่ของแบรนด์ (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) สู่การกำหนดคุณค่า (Core Values) การสร้างบุคลิกภาพ (Personality) และอัตลักษณ์ (Identity) ต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ให้โดดเด่นในตลาด รวมถึงเกิดความแตกต่างขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) และการวาง Positioning ในแบบต่างๆ ▶️พื้นฐานความเชื่อและรากฐานของของแบรนด์อันแข็งแกร่งและทรงพลัง Brand Believe & Foundation of Branding ▶️วางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ผ่านคุณค่า และเป้าหมายเพื่อมัดใจลูกค้า Purpose-Driven & Customer-Driven
 • 5. Emotional Branding with Storytelling
  เรียนรู้หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการสร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์ที่สามารถสร้างมูลค่า คุณค่า และความประทับใจให้กับแบรนด์ พร้อมเรียนรู้หลักของการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลกระทบเชิงอารมณ์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ▶️ การสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าจดจำให้กับแบรนด์ The Creation of Memorable Brand Storytelling ▶️ สร้างแบรนด์ด้วยอารมณ์และความรู้สึก Emotional Branding

ผู้สอนในหลักสูตร

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

ผู้สอนในหลักสูตร

Ajarn_Kanyapat_Updated2-02.png

รศ.ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
รองศาสตราจารย์ด้าน Marketing & Branding
ด้วยประสบการณ์สอนในต่างประเทศ มากกว่า 10 ปี
อาทิ Nottingham Trent University และ
University of Kent ประเทศอังกฤษ

กรกช อนันตสมบูรณ์.png

กรกช อนันตสมบูรณ์

Senior Associate Director-Enterprise Brand Management, SCG

?

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ Enterprise Brand ด้าน Brand Strategy, Brand Structure & Portfolio Management , Brand Intelligence and Analytics, Internal Branding, Brand Activation, Brand Engagement, Brand Communication, Brand Management & Communication in Crisis, Brand Evaluation และการพัฒนาบุคลากรด้านแบรนด์  และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ Enterprise Brand หน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา.jpg

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

อาจารย์และวิทยากรพิเศษ เจ้าของเว็บไซต์
Popticles.com

อดีตผู้บริหารด้าน Branding, Marketing & Communication ในธุรกิจ FinTech อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ AR/VR ปัจจุบันที่ปรึกษาอิสระให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Popticles.com ที่รวบรวมคอนเทนต์ด้าน Branding, Marketing และ Communication

Yothsaran Rermraksakul.png

ยศสรัล เริ่มรักสกุล

Creative Director GA49 Co., Ltd.

ปริญญาโทด้าน Information Graphic & Visualization จาก California State University มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกทั้งในไทยและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็น Creative Director อยู่ที่ GA49 Limited สตูดิโอออกแบบที่มีควาามเชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์ของแบรนด์ (ฺBrand Identity) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication)

K'Natira.jpg

ณฑิรา ว่องไพฑูรย์

Founder, Arktic Agency Media Owner
(WMTD, Go Graph!)

จบการศึกษาด้าน Service Design Innovation และสั่งสมประสบการณ์ทำงานใน Agency ทั้งไทยและต่างประเทศมานานหลายปี จนกระทั่งก่อตั้ง Agency ของตนเองในชื่อ Multidisciplinary Digital Agency ให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ การตลาดไปจนถึงการออกแบบบริการ นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของเพจท่องเที่ยว Go Graph! และเพจผู้หญิงสมัยนี้ ซึ่งมีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 300,000 คน

K. Oat Chaiyasith.jpg

ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี

เจ้าของสตูดิโอ PAAP Production & Studio
และ Next Photographic

ช่างภาพไทยระดับโลก ผู้คว้ารางวัลนับไม่ถ้วนจากการประกวดภาพถ่าย สมาคมช่างภาพแต่งงานโลก (WPJA และ ISPWP) และเป็นช่างภาพไทยเพียงคนเดียวที่เป็นเจ้าของชุดภาพงานพิธีเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน / เจ้าชายแฮรี่และเมแกน มาร์เกิล ปัจจุบันเปิด Production House ที่สร้างสรรค์สื่อโฆษณาสื่อสารตัวตนแบรนด์ อาทิ ภาพปกนิตยสารแฟชั่นชื่อดัง ให้เกิด Emotional Branding ในมุมที่เจ้าของแบรนด์ยังต้องทึ่ง

Untitled-1-04.png

จักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ

Service Design Consultant and Lecturer Bangkok University and KMITL

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบบริการ มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ แก้ปัญหาและต่อยอดประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุรสิทธิ์ สัจเดว์ part-02-02.png
logo-new-full.4cf1a0bd.png

Session พิเศษ :

Brand Owner Talk

พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการตัวจริงที่จะมาร่วมแชร์แนวคิดการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ Start-Up  ในยุคดิจิทัล

สุรสิทธิ์ สัจจะเดว์

CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Hungry Hub บริษัท Start-Up สัญชาติไทย ผู้พัฒนาระบบจองร้านอาหาร ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีทีมพนักงานใต้การบริหารงานกว่า 70 คน ซึ่งมุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยร้านอาหารกว่า 1,000 ร้านทั่วไทย ในการเพิ่มยอดขายมาแล้วกว่า 1.7 พันล้านบาท ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจ Start-Up นี้ออกไปนอกประเทศไทยภายในไตรมาสแรกของปี 2023 Hungry Hub ยังได้รับทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก VCs และ Angels ชั้นนำในประเทศไทย

 

นอกจากนั้น คุณสิทธิ์ยังเป็น 1 ใน 4 ตัวแทนของประเทศไทย ในการประชุมสุดยอดผู้ประกอบการระดับโลกที่ซิลิคอนวัลเลย์ ซึ่งประธานาธิบดีโอบามา เป็นเจ้าภาพในปี 2016 อีกด้วย

COURSE   SYLLABUS

brand.png

Mini MBA Certificate

ประกาศนียบัตรจาก NEO Academy

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร
Mini MBA - Branding & Communication Management
เมื่อเรียนจบและเข้าเรียนตามเงื่อนไขของหลักสูตร

Certificate_Completion Cer Eng.png

NEO HYBRID LEARNING

ONLINE + ONSITE
ผสมผสานการเรียนออนไลน์แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม ZOOM
และเวิร์กชอปร่วมกันกับผู้เรียนและผู้สอนในคลาสแบบ Onsite

b3.png

Live Online Sessions

เรียนสดออนไลนผ่านโปรแกรม ZOOM 
สื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนได้แบบ Real-Time

b2.png

E-Learning - Prop Learn 

ทุกคลาสออนไลน์มีบันทึกวิดีโอ ผู้เรียนสามารถ
ดูย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่านระบบเรียนออนไลน์ของ NEO ACADEMY

280945643_725696078876695_3051252021952832271_n.jpg

Onsite Workshop

ผสมผสานเวิร์กชอปในคลาสเรียนแบบ Onsite 
ผู้เรียนได้มีโอกาสทำเวิร์กชอป ลงมาทำจริง พร้อมกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆในคลาส 

*หมายเหตุ: สถานที่สำหรับจัดการเรียน Onsite จะทำการแจ้งผู้เรียนอีกครั้ง

Student Testimonial
รีวิวจากผู้เรียนหลักสูตรบริหารและสื่อสารแบรนด์

trial class websote-05.png

Trial Class

Emotional Branding

ทดลองเรียนคลาส
Emotional Branding
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอนโดย ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี
Documentary Photographer & Creative Director
PAAP Production & Studio และหนึ่งในผู้สอนจากหลักสูตร
Mini MBA - Digital Branding Management 

K oat-chaiyasit.jpg
trial class websote-07.png

เรียนแบบ ONLINE + ONSITE ที่คุณได้ฝึกทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
 

เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM พร้อมเอกสารประกอบการเรียนและวิดีโอย้อนหลัง
และทำเวิร์กชอปในชั้นเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ

Course Calendar-01.png
Course Calendar-02.png
calendar-05.png

Online Sessions เรียนสดออนไลน์

ทุกวันวันจันทร์และพุธ  เวลา 18:00 – 21:00 น.

calendar-04.png

Onsite Workshop เรียนสดในชั้นเรียน

สถานที่เรียน: C asean Rama IV

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
วันเสาร์ที่ 5, 19 สิงหาคม 2566
เวลา 9:00 – 16:00 น.

หมายเหตุ: ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีเกิดสถานการณ์อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดย NEO ACADEMY จะทำการปรับวันเวลาเรียนตามความเหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่มีการเลื่อน หรือยกเลิกการอบรม เนื่องจากจำนวนผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

ตารางเรียน Branding
Log In to Connect With Members
View and follow other members, leave comments & more.
Register Branding

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

box-04.png

SUPER
EARLY BOOK

5,000 

SUPER EARLY BOOK 5,000 บาท

สำรองที่นั่งราคา 5,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ส่วนลด Super Early Book ในราคา 34,000 บาท จากราคาปกติ 39,000 บาท
(สำรองที่นั่งก่อน จ่ายเต็มทีหลัง)

สิทธิ์ส่วนลดประเภทนี้เต็มแล้ว

 

HOT DEAL BANNER UPDATED-03.png

EARLY BIRD
PRICE

36,000 

EARLY BIRD PRICE 36,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

จ่ายราคาส่วนลดแบบเต็มจำนวน
สิทธิ์ส่วนลดประเภทนี้เต็มแล้ว

PACK 2
PRICE

35,000

PACK 2 PRICE 35,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

ส่วนลดพิเศษสำหรับการสมัครตั้งแต่ 2 ท่าน หรือ สมัครตั้งแต่ 2 หลักสูตร ขึ้นไป

ALUMNI
PRICE

35,000

ALUMNI PRICE 35,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

ค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับศิษย์เก่า NEO ACADEMY และมหาวิทยาลัยมหิดล


REGULAR
PRICE

39,000

REGULAR PRICE 39,000 บาท

ราคาปกติ


CORPORATE
PRICE

 

CORPORATE PRICE

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อสำหรับราคาองค์กร (สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของเราเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

092-916-4265 ฝ่ายรับสมัคร NEO ACADEMY

line logo.png
NEO ACADEMY LINE.png
facebook-flat-vector-logo.png
bottom of page