top of page

ผู้สอนในหลักสูตร 

Lecturer-03.png

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

ประธานสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม
อาจารย์ประจำด้านนวัตกรรม
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำด้านนวัตกรรมธุรกิจ
มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้
หลักการออกแบบคิดเชิงออกแบบ
เพื่อสร้างไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้า 

%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-09_edited.png

ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล
วิทยากรบรรยาย และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ใหกับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน มานับร้อยแห่งทั่วประเทศไทย

การกรรมการผู้จัดการ
Infotech Maker Co., Ltd.
และที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล

K'Nattaputch.png

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด

กูรูการตลาดดิจิทัลที่เคยบริหารงานการตลาด
ในบริษัทโทรคมนาคม และเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดให้กับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 50 แบรนด์ คอลัมน์นิสต์นิตยสาร a day
และเจ้าของบล็อก nuttaputch.com

Varisara เจาะพื้น_edited.png

วริศา ศรีเจริญ

Chief Business Development Officer

ปันโปร

นักการตลาดที่มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจและเชี่ยวชาญในด้าน Content
ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค  ปัจจุบันเป็น CBDO ของปันโปร Online Community ที่รวบรวมโปรโมชัน ผู้ติดตามกว่า 4 ล้านคน

สุธีรพันธุ์ สักรวัตร.png

สุธีรพันธุ์ สักรวัตร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์

จบการศึกษาปริญญาโท สาขา MBA
จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ
มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโฆษณา สื่อสาร และโทรทัศน์ดาวเทียม ก่อนที่จะมาดูแลงานการตลาดให้ธนาคารไทยพาณิชย์

ณัฐพงษ์ อินทร์โพธิ์ BG ขาว.jpg

ณัฐพงษ์ อินทร์โพธิ์ 

Marketing Director,
MONIX Co., Ltd.

นักการตลาดผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
ในด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด ในอุตสาหกรรมการเงิน อีคอมเมิร์ซ
และแอปพลิเคชัน ตำแหน่งปัจจุบัน คือ Marketing Director ที่บริษัท MONIX Co., Ltd.
ฟินเทคสตาร์ทอัปร่วมทุนน้องใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

พุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท-01-03.jpg

พุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท

Deputy Director of Data Research Product
Wisesight

จบการศึกษาปริญญาโท MBA สาขาการตลาดจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นจึงทำงานในแวดวงของการสื่อสารการตลาดทั้ง Digital Agency และ Creative Agency
ปัจจุบันทำงานสายข้อมูล เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล Social Media
ที่บริษัท Wisesight เป็นเวลา 7 ปีโดยเป็น Guest Speaker
เรื่อง Data ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนหลายแห่ง

hanseth2 (2)_edited.png

หาญเศรษฐ์ งามดำรงค์ยืนยง

Growth and Marketing Analytics Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และ
วางกลยุทธการตลาด มีประสบการณ์ในบริษัท E-Commerce Platform 
และบริษัทซอฟท์แวร์ระดับโลกอย่าง Canva

COURSE   SYLLABUS

cover_Course Syllabus MKT.png
bottom of page