top of page

ทำเนียบรุ่น 
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 3
Executive Program: Business Opportunities Creation in Longevity Society #3

Longevity_2201001.jpg

ศุภกร จูงพงศ์

 เจ้าของกิจการลูกชิ้น สวนมะพร้าว
ครอบครัวทวีวงษ์

Longevity_2201002.jpg

ณัฐวริทธิ์ เตชัสอนันต์

เจ้าของกิจการ

บริษัท ไทยเบสท์มิลค์ จำกัด 

Longevity_2201003.jpg

ธรรมนูญ สายนภา

เจ้าของกิจการ

G & N Management

Longevity_2201004.jpg

จิตรติมา ประทุมมาศ

เอเจ้นท์อสังหาริมทรัพย์อิสระ

บริษัท สาธุ99

Longevity_2201005.jpg

อรุณ ศิริชัย

National Sales Manager

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Longevity_2201006.jpg

สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า

ผู้บริหาร Healthcare

บริษัท สมิติเวชจำกัด มหาชน

Longevity_2201007.jpg

ปาณิสรา​ สุดาจันทร์

แพทย์​

สถาบัน​ประสาท​วิทยา​

Longevity_2201008.jpg

ภก.กนกสิทธิ์ มหัธธัญญวาณิชย์

Head of Ecosy

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd.

Longevity_2201009.jpg

วิชาญ คุณชล

ผู้บริหาร

บริษัท โซลูชั่น บาลานซ์ จำกัด

Longevity_2201010.jpg

พิชัย พิชเยนทรโยธิน

ผู้บริหาร

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

Longevity_2201011.jpg

ธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์

เจ้าของกิจการ

บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋นครปฐม จำกัด

Longevity_2201012.jpg

อารีย์รัตน์ ธนภรรคภวิน

ผู้จัดการ

Minor Food

Longevity_2201013.jpg

มุขพล ปุนภพ

พยาบาล

คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Longevity_2201014.jpg

ปีลันทา ไตรวิทยานุรักษ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

โรงพยาบาลทหารอากาศ

Longevity_2201015.jpg

เสริมสกุล วงศ์ถิรพร

เจ้าของกิจการ

Smile Republic Co Ltd.

Longevity_2201016.jpg

อ.นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์

ผช.ผอ.รพ.ด้านยุทธศาสตร์

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Longevity_2201017.jpg

ธเนศ อำนาจเจริญศักดิ์

ผู้บริหาร

บริษัท จายาโฮลดิ้ง จำกัด

Longevity_2201018.jpg

ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ

ผู้บริหาร

บริษัท จายาโฮลดิ้ง จำกัด

Longevity_2201019.jpg

ชนนิกานต์ ไวรักษ์สัตว์

อาชีพอิสระ

Longevity_2201020.jpg

วุฒิพงษ์ อัศวเพชรกูล

หัวหน้างาน

โรงพยาบาลปากช่องนานา

Longevity_2201021.jpg

ประเสริฐ ไวยาวัจมัย

เจ้าของกิจการ

Valor Health Co., Ltd.

Longevity_2201022.jpg

อริสรา ลิมสถายุรัตน์

ผู้บริหาร

ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ต

Longevity_2201023.jpg

วุฒิ วิพันธ์พงษ์

ผู้บริหาร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Longevity_2201024.jpg

ปณีตา มาลัยวงศ์

Deputy CEO

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Longevity_2201025.jpg

วราภรณ์ จาวโกนันท์

ผู้บริหาร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Longevity_2201026.jpg

บรรจง ลัคนพิพัฒน์

ผู้บริหาร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Longevity_2201027.jpg

วาสนา เลิศพงศ์โสภณ

ผู้บริหาร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Longevity_2201028.jpg

ศิรินทรา จริยคุณ

ผู้บริหาร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Longevity_2201029.jpg

วัลยา สุทธิเมธีกร

เจ้าของกิจการ

Longevity_2201030.jpg

สริญญ์ จรัสยศวุฒิชัย

ผู้จัดการฝ่ายการค้า
RS Cannery Company Limited

Longevity_2201031.jpg

ไพรชิตร เจตะภัย

เจ้าของกิจการ

บ้านลลิสา Nursing Home Pattaya

Longevity_2201032.jpg

เขมณัฏฐ์ ถวัลย์วรกิจ

Managing Director

Absotec Co., Ltd.

Longevity_2201033.jpg

สุนันทา มีเค้า 

ผู้บริหาร

Sabai Home Nusing Care

Longevity_2201034.jpg

โสภณ โชติปัญญาวิสุท

Managing Director

Alphabet Associate Co., Ltd.

NO Photo.jpg

Pachara Thuvanalin

ผู้บริหาร

P.A.C. Architect Co., Ltd.

Longevity_2201036.jpg

รศ. ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปล

ผู้อำนวยการ

สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (สจล.)

Longevity_2201037.jpg

ผศ.ชุติมา คล้ายสังข์

หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Longevity_2201038.jpg

ผศ.กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี

อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Longevity_2201039.jpg

กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข

อาจารย์ประจำสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Longevity_2201040.jpg

ปริวรรต วงษ์สำราญ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

NO Photo.jpg

ธนะชาติ กิติชัยชนานนท์

Business Development Manager
- Measurement and Analytical

Emerson (Thailand) Ltd.

NO Photo.jpg

วารินทร์ สัจญาณศรีสกุล

Managing Director

Nachman Corp co ltd (Ashley Hotel)

Longevity_2201043.jpg

ผศ. ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Longevity_2201044.jpg

ชยพัทธ์ เลิศปัญญา

Business Development Senior Officer

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

bottom of page